Åvangsskolen drømmer om at modernisere sine udeområder, så skolen kan bruge dem til både leg og læring. Her kigger skoleleder Thomas Mogensen og lærer Morten Jørgensen nærmere på området ved skolefritidsordningen, som skolen har store planer for. Foto: Jacob Jepsen

Moderne udeområder giver nye muligheder for udeskole

Åvangsskolen i Rønne drømmer om nye udeområder til leg og læring, og det er ikke kun for at give eleverne nogle sjovere frikvarterer. En modernisering af arealerne rundt om skolen giver også god mening i forhold til skolereformen fra 2014 og erfaringerne fra den igangværende coronakrise, mener man på skolen.

RØNNE

Åvangsskolen i Rønne drømmer om nye udeområder til leg og læring, og det er ikke kun for at give eleverne nogle sjovere frikvarterer. En modernisering af arealerne rundt om skolen giver også god mening i forhold til skolereformen fra 2014 og erfaringerne fra den igangværende coronakrise, mener man på skolen.

– I forhold til skolereformens tanker om udelæring og udeskole så mangler vores udeområder nogle flere muligheder for at kombinere leg og læring. Det vi har, det har mange år på bagen og er måske hovedsageligt til leg og boldspil, men ikke så meget kombinationen af leg og læring, siger lærer Morten Jørgensen, som har arbejdet med projektet i tre års tid.

Både inde og ude

Siden 2018 har skolen fået tegnet flere bud på nye udearealer, og det er tænkt ind i nogle af dem, at det ikke kun er til fritids- og frikvartersaktiviteter, men også aktiviteter, der kan bruges i undervisningssammenhæng.

– Det var også en af tankerne, da vi fik lavet læringsmiljøer indenfor, at lave et uderum, som hænger sammen med indeområderne. Altså når vi har et naturfagligt område, så er der både et område inde og områder ude, som kan bruges i undervisningssammenhæng, siger Morten Jørgensen under en rundvisning på skolens nuværende udearealer.

Bedre trivsel

Med på rundvisningen er skoleleder Thomas Mogensen, som fortæller, at der også er en plan om at lave nogle skolehaver på et af skolens grønne områder.

– Det vil være godt til alle elever, men måske især til elever, som lige har brug for en pause og for at lave nogle andre aktiviteter, at de får nogle opgaver, der er mere praktiske, siger han.

– Det er også tanken om bæredygtighed, fra jord til bord. Ikke at man nødvendigvis kan bruge tingene, men man kan i hvert fald se, hvor tingene kommer fra i madkundskab, tilføjer Morten Jørgensen.

 

I forhold til skolereformens tanker om
udelæring og udeskole, så mangler vores
udeområder nogle flere muligheder for
at kombinere leg og læring

 

Thomas Mogensen hæfter sig også ved, at gode udeområder generelt giver bedre trivsel.

– Det har vi kunnet se, når vi har kunnet bruge gode områder. Vi har været langt væk for at finde nogle områder, men er der god plads, så trives man meget bedre, siger han.

Noget er lagt ud

Vigtigheden af at have gode udeområder er ifølge Morten Jørgensen blevet understreget af tiden, efter skolerne er åbnet igen efter nedlukningen på grund af coronavirus.

– Genåbningsperioden har vist os, at vi har brug for nogle udeområder, som er mere mangfoldige. Vi brugte også udeområderne før, men nu har vi lagt noget af undervisningen ud, og børnene er generelt mere ude end tidligere. Det har også bare vist, at der er nogle ting, som vores områder ikke kan, og som vi har behov for hjælp til at realisere, siger Morten Jørgensen.