Nogle af Åvangsskolens udeområder inviterer ikke til aktivitet i dag. Det skal et projekt til tæt på syv millioner kroner ændre på, så skolen får glæde af alle områderne, både i undervisningen, frikvartererne og fritiden. Foto: Jacob Jepsen

Åvangsskolens legepladser skal være værd at køre efter

Skolegården i hjertet af Åvangsskolen ligner en helt almindelig skolegård, og legepladsen ved skolefritidsordningen ligner en helt almindelig legeplads. Det vil skolen rigtig gerne lave om på, og den har valgt at drømme stort. Så stort at det samlede projekt beløber sig til næsten syv millioner kroner.

RØNNE

Skolegården i hjertet af Åvangsskolen ligner en helt almindelig skolegård, og legepladsen ved skolefritidsordningen ligner en helt almindelig legeplads. Det vil skolen rigtig gerne lave om på, og den har valgt at drømme stort. Så stort at det samlede projekt beløber sig til næsten syv millioner kroner.

– Vores tanke er, at det skal være åbent for alle, så det kan blive et godt legeområde til Rønne. For tiden er der noget hegn omkring den ene legeplads, og det river vi ned, for der er nogle, der kravler over om eftermiddagen og aftenen, og så kan vi lige så godt have det åbent. Det er lidt det samme her, hvor der er mange, der løber og spiller basket om aftenen, og det er egentlig ok, siger skoleleder Thomas Mogensen og peger ud på den store skolegård.

Sammen med lærer Morten Jørgensen viser han rundt på de udeområder, som skolen i større eller mindre grad bruger til leg i dag. Thomas Mogensen kom til skolen i oktober sidste år, og da havde Morten Jørgensen allerede arbejdet med projektet i nogen tid, i begyndelsen sideløbende med at Åvangsskolen planlagde at blive røgfri skole.

– Eleverne skulle have nogle aktiviteter, de kunne tage sig til i stedet for at gå ud og blive inspireret af nogle ældre elever til at ryge, siger Morten Jørgensen.

På Åvangsskolen drømmer skoleleder Thomas Mogensen, lærer Morten Jørgensen, skolebestyrelsen og elevrådet om at få moderniseret skolens udeområder, så de inspirerer til nye fællesskaber, der ikke behøver at været bundet op på boldspil. – Man skal kunne være med i en aktivitet eller et fællesskab uden nødvendigvis selv at deltage i legen, siger Morten Jørgensen. Foto: Jacob Jepsen

Fondsmidler til resten

I projektet har skolen inddelt sine udeområder i fem zoner med forskellige temaer, og pudsigt nok går den efter at realisere område 5 ved skolefritidsordningen som det første. Skolen har bedt regionskommunen om finansiering til området, og børne- og skoleudvalget har besluttet at gøre det til en del af de kommende budgetforhandlinger.

– Der har vi lavet et bornholmertema. Altså det er kun et forslag, men det er en meget god idé. Og så håber vi, at vi kan få fondsmidler til det andet, siger Thomas Mogensen.

Budgettet for område 5 er 2,37 millioner kroner, hvilket omfatter udgifter til etablering af dræn, som vil være nødvendigt for etablering af et nyt, holdbart udeareal på skolen.

– Når det regner, ligger området under vand, siger skolelederen.

– I perioder med ekstreme mængder af vand er det næsten umuligt at bruge legepladsen, tilføjer Morten Jørgensen.

Et grønt område tæt på Campus Bornholm vil skole blandt andet bruge til en boldbane i stil med Viking Fodbolds Oasen, hvor der opstår nye fællesskaber og sociale konstellation. Tanken er, at udeområderne skal tage udgangspunkt i forskellige typer af bæredygtighed, blandt andet social bæredygtighed. Foto: Jacob Jepsen

Ikke kun fodbold

Rundvisningen fortsætter på den del af udeområdet, som ligger hen mod Byledsgade og jernbanestien, og hvor der mellem nogle af sidefløjene er små gårdspladser, som skolen efter eget udsagn ikke udnytter optimalt.

– Vi vil gerne bruge den samlede mængde af udeområderne. Indtil nu har børnene hovedsageligt brugt nogle af områderne, for det var dem, der var mest interessante og mest tiltalende, og hvor de nemmest kunne se sig selv i en leg. Hvis vi har større og flere områder at benytte os af, så giver det os nogle muligheder, siger Morten Jørgensen.

På en af pladserne står der en boldbane, men det er det. I fremtiden skal den ene plads have naturvidenskab som tema, mens der på den anden blandt andet skal være et tavleområde og noget fitness.

– Vi har talt om, hvordan vi motiverer dem til at lave noget innovation og entreprenørskab. Det er jo det, vi skal lære dem, at tænke kreativt og udfordre deres fantasi, så det ikke kun er fodbold, siger Thomas Mogensen.

Et potentiale for Bornholm

Sidste stop på rundvisningen er et grønt område ud mod Byledsgade og Borgmester Nielsens Vej, hvor skolen gerne vil lave en overdækket bålplads, en køkkenhave og et motionsområde.

– Der er det tænkt også at placere en boldbane, som kan bruges af hele området her, siger Thomas Mogensen og tilføjer, at skolen overfor fonde vil lægge vægt på, at det ikke kun er til skolen, men til hele området.

– Det er et område fyldt med børn, siger han.

Morten Jørgensen bemærker, at Viking Fodbolds multibane Oasen viser, at der er et behov for sådanne faciliteter i Rønne.

– Den ligger ellers lige op ad nogle grønne områder, men bliver stadig brugt, for der er nogle andre muligheder i den bane. Den bliver brugt til alt muligt. Der opstår nogle nye fællesskaber, for den tiltaler flere forskellige typer af børn og voksne, og så er der basis for at danne nogle fællesskaber, siger Morten Jørgensen.

Skoleleder Thomas Mogensen håber, at kommunalbestyrelsen kigger positivt på projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne. I så fald regner han med, at arbejdet med område 5 kan gå i gang tidligt næste forår.

– Det vil være helt fantastisk, og hvis vi får det, så vi kan gå i gang med at søge fonde, dyrke det og håbe, at der er nogle, der ser et potentiale for især Rønne, men også hele Bornholm og for turister. Det bliver nogle områder, vi ellers ikke har på Bornholm, siger han.

– Det må gerne være noget, man kører efter, tilføjer Morten Jørgensen.