En lille sauna udlånt af Mikkeller har vist Aarsdaleboerne, at uformelle mødesteder som for eksempel en sauna er med til at give mere liv i byen og flere uformelle muligheder for at mødes. Derfor ønsker de sig nu en ny og større sauna her på havnen. Foto: Jens-Erik Larsen

Aarsdaleboer søger en million kroner til sammenholdet

Aarsdale er så lille en by, at stort set alle kender alle. Børn kan løbe frit rundt i byen og ved, at når møllevingerne drejer på den store gamle Aarsdale Mølle, så er der udsigt til is, for så er møllebutikken åben. Byen har sin Høker, den lille købmandsbutik passet af frivillige, en aktiv borgerforening, to restauranter, og det gamle plejehjem er blevet bygget om til ferieboliger. Men livet i det lille lokalsamfund mellem Svaneke og Nexø kan blive endnu bedre, mener borgerne.

LOKALSAMFUND

Aarsdale er så lille en by, at stort set alle kender alle. Børn kan løbe frit rundt i byen og ved, at når møllevingerne drejer på den store gamle Aarsdale Mølle, så er der udsigt til is, for så er møllebutikken åben. Byen har sin Høker, den lille købmandsbutik passet af frivillige, en aktiv borgerforening, to restauranter, og det gamle plejehjem er blevet bygget om til ferieboliger. Men livet i det lille lokalsamfund mellem Svaneke og Nexø kan blive endnu bedre, mener borgerne.

Med ultrakort frist har de kastet sig ind i jagten på penge fra en ny pulje fra Nordea-fonden og søger nu omkring en million kroner til projekter, der skal gøre Aarsdale endnu bedre at bo i.

Og måske give en allerede positiv udvikling ekstra fart ved at sætte fokus på, hvad livet i en lille by som Aarsdale kan.

– Det kan være med til at vise andre – og være et eksempel på – at Bornholm kan tilbyde nogle helt andre ting, hvor alle kender alle, og alle kender børnene, siger Henriette Stakemann, der sammen med sin familie er fleksboer i Aarsdale, men til hverdag bor i København.

Pernille Hansen. Foto: Jens-Erik Larsen

Pernille Hansen er bornholmer og flyttede til Aarsdale for to år siden. Hun tror, at projektet kan være med til at promovere det liv, der leves i Aarsdale lidt mere.

– På den måde kan det tiltrække flere børnefamilier til byen, mener hun.

– Vi skal have flere ud i det fri, gøre noget sammen og have en by, der lever. Det er superfedt, at der er kommet flere børnefamilier til byen, og der må gerne komme flere, siger Lene Stenstrop, som er tovholder på projektet.

Legeplads, motionsplatform og sauna

Aarsdaleboerne forsøger at skaffe penge til deres ideer fra en ny pulje, “Her bor vi”, som Nordea-fonden står bag. Der er 60 millioner kroner i puljen, som kan søges af foreninger og organisationer i mindre danske byer til projekter, der styrker fællesskabet i deres by.

Aarsdaleboerne tog straks bolden op, da de opdagede puljen i foråret, og trods en kort ansøgningsfrist er der indsamlet ideer fra byens beboere, som nu er blevet samlet i tre hovedprojekter, som byen håber, at Nordea-fonden vil støtte:

Legeplads, motionsplatform samt sauna/havnemiljø.

Projektet er sendt ind til forhåndsgodkendelse og har modtaget en positiv tilbagemelding, fortæller tovholder Lene Stenstrop.

Forhåndsgodkendelsen er ikke et tilsagn om støtte, men Aarsdaleborgerne er optimistiske.

– Vi kan allerede se det for os, og børnene spørger, hvornår klatremuren kommer, siger Lene Stenstrop.

At byen har kunnet stille så hurtigt op med et projekt – og det endda i en coronatid – skyldes netop blandt andet corona.

– Vi snakkede i borgerforeningens bestyrelse om, hvad vi savner her i byen, og hvad vi kunne gøre for at skabe mere fællesskab, og da vi hørte om puljen, var det nærliggende at se på, om vi måske kunne gøre noget, forklarer hun.

– Vi har arbejdet hurtigt, fordi det er nu, at fondsmidlerne er der.

Henriette Stakemann. Foto: Jens-Erik Larsen

Sauna giver fællesskab

En lille midlertidig brændefyret sauna på havnen i Aarsdale har også været med til at inspirere til at søge om tilskud til udvikling af byen.

Det har vist sig, at byen er blevet mere aktiv og åben med saunaen. Beboerne har fået et naturligt mødested, de ikke havde før.

– Når man kommer udefra, er det meget nemmere at møde folk, når saunaen er der. Den kan noget helt særligt, fordi man selv skal yde en indsats med at fyre op. Det bliver et naturligt mødested, hvor man møder andre, og jeg har for eksempel tit set Jes komme sejlende ind med sin båd, men nu får vi også en snak, fortæller Henriette Stakemann.

Selvom hun og familien er fleksboer, deltager de aktivt i lokallivet og har blandt andet været med til at imprægnere saunaen.

Fisker Jes Espersen lægger til med sin båd R 52 Cecilie lige ved siden af saunaen (når der ellers er nogle fisk at fange)

Legeplads kan blive endnu et mødested

Pernille Hansen, der selv har en datter på fire år, ser frem til at Aarsdale kan få en ordentlig legeplads.

– Vi har en Facebookgruppe for børneforældre hvor vi aftaler at mødes på legepladsen, og bliver legepladsen bedre, bliver det også endnu mere et mødested, mener hun.

Oprindelig havde Aarsdaleboerne langt flere ideer og ønsker, men de er kogt ned til de tre projekter, der nu søges om.

For ikke at plastre hele byen til, samles de nye initiativer på havnen samt på området øst for havnen.

Hele projektet foregår i en meget flad organisation, hvor alle har kunnet komme med ideer. Hver af de tre projekter har en arbejdsgruppe med en tovholder, og der er løbende blevet informeret via borgerforeningen og en opslagstavle ved havnen.

Aarsdaleboerne har kunnet skrive deres ideer og følge med i projektet på en tavle på havnen, fortæller tovholder Lene Stenstrop. Foto: Jens-Erik Larsen

– Det er ikke foreningernes projekt, men den enkelte borgers projekt. Grupperne har suverænitet, og alle kan være med, understreger Lene Stenstrop.

Coronaen har bremset for egentlige borgermøder, men alle har kunnet komme med deres ideer via tavlen på havnen.

Ikke alle ideer er med i de tre projekter, men nogle af dem arbejdes der videre med i for eksempel borgerforeningen.

Udover ideer, der passer ind i enten sauna-, legeplads- eller motionsprojektet, er der også forslag om byfest eller havnefest, folkeræs, udendørs filmaftener og meget andet.

En vigtig del af projektet er, at borgerne selv skal i gang og være med. Eksempelvis er både en tømrer og en fitnessinstruktør tovholdere i motionsgruppen.

– For der skal jo både afbarkes, olieres og bygges, fordi vi selv bygger, så det bliver et fælles projekt, forklarer Lene Stenstrop.

Stort arbejde

At nå på plads med en så stor ansøgning på få måneder har været og er stadig et stort stykke arbejde med ansøgninger til og dialog med flere forskellige myndigheder, blandt andet Kystdirektoratet, regionskommunen og naturbeskyttelsesmyndigheden.

Samt også at koordinere mellem aktørerne i Aarsdale.

– Det er eksempelvis afgørende, at havnens bestyrelse har set positivt på det, siger Henriette Stakemann.

– Nordea-fonden ser gerne, at vi er aktive på anden vis end bare at søge puljen og selv forsøger at skaffe penge, og vise, at vi selv gør noget, forklarer Lene Stenstrop, og selvom det er et kæmpearbejde at søge projektmidler, mener hun, at det er alt besværet værd at styrke byens fællesskab med nye projekter.

– Alternativet er ikke særlig godt. Tidligere har der været flere tomme huse og ikke så mange børnefamilier. Vi er gået lidt fra afvikling til udvikling, og nu er det som om udviklingen i Aarsdale accelererer lidt.

Indtil videre har Aarsdale-borgerne fået 20.000 kroner fra henholdsvis Bornholms Brand og Sparekassen Bornholms Fond. Pengene skal bruges til en badetrappe.

Aarsdale Borgerforening skyder selv 40.000 kroner i projektet. Saunaforeningen 10.000 kroner og Nikolaj Eis sponserer delvist arkitekt Nikolas K. Nitzsche-Tollet og Sean Claxton.

Endelig har man fået donationer fra øl/vand på 4.890 kroner.

Projektansøgningen til i alt en million kroner er blevet klar på rekordtid med masser af møder. Foto: Jens-Erik Larsen

Tror på det

Overskriften på Aarsdale-borgernes projekt er Liv i Byen – Ung møder gammel, motion og nydelse –plads til alle.

Ansøgningen er næsten klar til at blive sendt ind. Sidste frist er 1. august, og aarsdaleboerne vil så få svar i oktober på, om de får penge til deres mange ideer.

– Det sidste, vi mangler, er at få et tilbud på bygningen af saunaen, ellers er vi næsten klar til at sende, siger Lene Stenstrop.

Tror I på, at I får pengene?

– Det håber vi. Men får vi ikke pengene, har vi lavet så stort et stykke arbejde, at det kan bruges til at søge andre steder, siger Lene Stenstrop.

Selvom der kun bor få hundrede mennesker i Aarsdale er det selvfølgelig ikke alle, der bakker op om alle nye ideer, og det er der også plads til.

– Man vil aldrig kunne etablere noget, uden at der er grynt. Det er mange holdninger, der skal mødes, og der har været holdt masser af “bilaterale” møder, siger Lene Stenstrop.

 

 

Projekterne

Legeplads

Ideen er, at den gamle legeplads øst for havnen skal opgraderes og gøres spændende for børnene. Legepladsen ligger ved siden af fodboldbanen. Målet er blandt andet at få et klatrestativ eller klatrevæg med udfordringer for flere aldersgrupper.

Motionsplads

Tæt ved legepladsen er planen at etablere et 100 kvadratmeter stort område til udendørs motion. I samme område er der en petanquebane, hvor folk allerede mødes og har madkurv med.

– Det er en slags udendørs fitnesscenter som man for eksempel har det i Fælledparken i København, men med redskaber, der passer ind i naturen. Motionsområdet skal være med forskellige redskaber, der kan anvendes af mange, på flere forskellige måder.

– Så kan ungerne lege på legepladsen, mens forældrene træner i “fitnesscentret”, og man kan være sammen på en mere uformel måde end eksempelvis fællesspisninger og møder, forklarer Henriette Stakemann.

– Så det bliver som en helt ny lille “bydel”, hvor familier kan gå ned og være aktive med hver deres og alligevel være sammen. Samtidig skal motionsområdet også kunne bruges til genoptræning, forklarer Lene Stenstrop.

Sauna

En del af projektet som aarsdaleboerne søger penge til, er en større sauna på den lille mole midt i havnen. Den lille eksisterende sauna har vist behovet, men den er ikke helt stor og velegnet nok til brug for hele byen. Derfor er ønsket en større sauna samt en badetrappe.

– Det er også vigtigt, at der er gode adgangsforhold, så alle kan være en del af miljøet, også selvom de måske er dårligt gående, siger Lene Stenstrop.

Havnen og fiskerne bakker projektet op, siger Jes Espersen, der selv har sin båd liggende lige ved siden af saunaen samt er med i Aarsdale Havns bestyrelse.

 

 

 

Her bor vi-puljen

Nordea-fondens Her bor vi-pulje skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer. Nordea-fonden har øremærket 60 millioner kroner til formålet og forventer at støtte mere end 100 projekter i løbet af året.

Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til en million kroner til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. Ansøgningsfristen er den 1. august.

Projekterne skal indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange. Skal styrke fællesskaber i lokalsamfundet. Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet, og bidrage til liv i de mindre bysamfund hele året rundt.

Der kan søges mellem 100.000 og 1.000.000 kroner.