Jette og Per Koefoed med datteren Helene foran huset i Boderne. Arkivfoto: Berit Hvassum

Sommerhusejere har fået afslag: Hvorfor skulle det tage ni måneder?

BODERNE

Per og Jette Koefoed fik tirsdag afslag på den landzonetilladelse, som ville være en forudsætning for parrets planer om at udvide deres sommerhus i Boderne.

Ægteparret, der til daglig driver Det Lille Hotel i Rønne, købte sidste år i maj et sommerhus beliggende i skovområdet i den østlige ende af Boderne og sendte kort tid efter en ansøgning til Center for Udvikling og Erhverv for at få tilladelse til at udvide sommerhuset fra 45 til 83 kvadratmeter.

På det tidspunkt arbejdede kommunen på en ny lokalplan for området, som skulle give Boderne status som almindeligt sommerhusområde. Men en udvidelse på 38 kvadratmeter ville ligge indenfor for de tilladte rammer i både de gældende deklarationer og den kommende lokalplan, hvilket fik Per og Jette Koefoed til at tro, at der var tale om en formsag. De gik derfor i gang med at rive indmaden ud af huset.

Langt strammere regler

I oktober 2019 medddelte kommunens byggeafdeling imidlertid, at man kun kunne give tilladelse til en mindre tilbygning på otte kvadratmeter på grund af Planklagenævnets afgørelse fra september 2019, som udpeger hele sommerhusområdet fem kilometer syd for Aakirkeby som “et særligt værdifuldt område”.

Den afgørelse blev stadfæstet den 29. juni, da kommunalbestyrelsen trak den planlangte lokalplan for området tilbage.

Administrationen af byggetilladelser i Boderne vil altså fortsat kræve at beboere, der vil udvide eller bygge om, skal indhente en landzonetilladelse, hvilket Per og Jette Koefoed gjorde den 3. oktober.

Men sagen slutter ikke her. Det er nemlig kommunens vurdering, at den fremtidige praksis i forhold til byggetilladelser skal følge Planklagenævnets afgørelse vedrørende Boderne 38, og den vil være langt mere restriktiv end både de nye og de gamle regler.

Planklagenævnets afgørelse betyder således, at kommunens linje i forhold til ansøgninger om tilbygninger vil være fire kvadratmeter for større sommerhuse og otte kvadratmeter for mindre sommerhuse “forbeholdt tilbygninger, der muliggør toilet, køkken og lignende“.

Boderne og det militære øvelsesterræn. Foto: Per Frost

Kommunen afventer pejlemærker

Nu har Per Koefoed hyret en advokat til at bistå med klagen.

Han er først og fremmest skuffet over, at kommunen har været så lang tid om at komme med en afgørelse.

– Det har taget dem ni måneder at behandle vores ansøgning om en landzonetilladelse. De modtog ansøgningen den 3. oktober, og på det tidspunkt havde de allerede fået Planklagenævnets afgørelse.

Hvorfor skal der så gå ni måneder før kommunen kan træffe en afgørelse om en landzonetilladelse, spørger Per Koefoed, og det ville vi gerne have haft et svar på fra hos Bornholms Regionskommune.

Leder af Udvikling og Byg, Søren Møller Christensen, og byggechef Regin Nordentoft Atterdag er begge på ferie, men Søren Møller Christensen vender hurtigt tilbage på mailen:

“Afgørelsen for Boderne 98 har afventet afklaring på lokalplanen. Var lokalplanen blevet godkendt, ville afgørelsen have fulgt de bestemmelser, som den rummede”, skriver han.

Det fremgår af kommunens sagsfremstilling fra kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni, at “nye afgørelser fra klagenævnet vil kunne give kommunen flere pejlemærker i forhold til eventuelle modifikationer af den ret vidtgående klagenævnsafgørelse vedrørende nr. 38“.

Søren Møller Christensen vil ikke gå så langt som til at sige, at han glæder sig over at der nu klages over kommunens afgørelse. Han skriver: “Vi vil nøje følge resultatet af eventuel klage fra ejeren af Boderne 98, fordi vi forventer at afgørelsen vil give os alle et klarere billede af, hvor restriktivt vi skal administrere ønsker om udvidelser i Boderne.”

Per Koefoed forventer at få svar fra Planklagenævnet inden for seks måneder.

 

Baggrund

Regionskommunen gav den 8. marts 2016 en lovliggørende landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt sommerhus på adressen Boderne 38, 3720 Aakirkeby.

Det ansøgte består af tre dele under et sammenhængende tag:

• Anneks på 26 kvadratmeter i den nordlige del

• Hovedbygning på 44 kvadratmeter i den sydlige del og

• Overdækket terrasse på 21 kvadratmeter mellem bygningerne

Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af en nabo samt Boderne Grundejerforening.

Planklagenævnet traf den 23. september 2019 afgørelse i sagen og ændrede Bornholms regionskommunes afgørelse til et afslag på landzonetilladelse til det ansøgte projekt.