Adam Kofoed Månsson.

‘Min ambition er at forvalte de ressourcer, der er i naturen og særligt i skoven’

DAGENS NAVN:  Et af mine yndlingssteder på Bornholm er helt klart mine svigerforældres sofa, siger den nye skovfoged, Adam Kofoed Månsson, som fremover står til tjeneste for private skovejere på Bornholm

 

Skovfoged på blandt andet Bornholm, hvad vil det sige?

– Jeg arbejder i en international anlægsgartner-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område. Vi er Danmarks største leverandør af pleje- og serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Det vil sige, at jeg i min rolle som skovfoged på Bornholm, kommer til at tilbyde pleje og serviceydelser til de bornholmske skovejere. Skoven har en stor værdi – både naturmæssigt og økonomisk. Mit job er at bistå den enkelte ejer med at finde den for ejendommen ønskede værdi.

Hvad er forskellen på at være privatansat og offentligt ansat skovfoged?

– De fleste offentligt ansatte skovfogeder forvalter vores statsskove og offentlige arealer – heder, enge, søer og det åbne land – mens private skovfogeder passer de privatejede skove. Private skovfogeder agerer på vegne af en ejer, et selskab, en fond eller lignende, mens en statsansat handler på vegne af os alle og vores politikere. For begge gælder, at skovloven skal følges.

Hvad er din ambition med dit kommende virke?

– Min ambition er at udnytte, udvikle, passe og forvalte de ressourcer, der er i naturen og særligt i skoven.

Hvad er dit forkundskab til Bornholm?

– Mit forkundskab til Bornholm er kraftigt udviklet fra 2013 og frem. Fra det år begyndte jeg at komme regelmæssigt på Bornholm, fordi jeg havde mødt en sød pige fra Pedersker. Hun er i dag min søde kone Camilla, og vi har sammen tre skønne børn.

Hvad er dit yndlingssted på Bornholm?

– Jeg har flere yndlingssteder på Bornholm. Det ene er helt klart mine svigerforældres sofa! Her kan man flade ud, hygge og være sammen. Hvis det gælder udendørs, så er jeg meget glad for Svaneke, klipperne bag røgeriet og gåturen ad stien til Listed. Klipperne står i skarp kontrakt til den øvrige natur på Bornholm, og det er fantastisk.

Du skal til Bornholm om en uge – er det ferie eller arbejde?

– Jeg skal holde en god uges ferie på Bornholm i uge 30, og det er sammen med familien. Men jeg har ikke tænkt mig at slukke telefonen helt og holder selvfølgelig øjne og ører åbne.

Hvornår kommer du herover i forbindelse med arbejde, og hvad står der på programmet?

– Som det ser ud nu har jeg plan om en tur i august, men jeg kommer meget gerne inden. Hvis man har et stykke skov, et læhegn eller et andet projekt man vil have set på, så er man altid velkommen til at ringe til mig. Så kan det jo være jeg kommer over lidt før! Lige meget hvem det er, skal man ikke holde sig tilbage.

Skov er kommet i fokus i forbindelse med bæredygtighed og udledning af CO2. Hvad er din overordnede tilgang til skovdrift og klima?

– Min overordnede tilgang er, at vi skal udnytte skovens produkter så meget som muligt. Træ binder CO2 i veddet/træet, og det er CO2, der er trukket ud af atmosfæren. Derfor gælder det for mig om, at vi bygger med træ, laver træmøbler, udvinder fibre og laver energi af det. Og det synes jeg falder godt i spænd med visionerne i ”Bright Green Island”, hvor der er stort fokus på selvforsyning. Dette vil jeg gerne hjælpe med.

Hvad tænker du om skov på Bornholm? Skal vi have mere eller har vi nok?

– Der er mange muligheder. Der ligger et stort potentiale i den masse, der allerede er på øen, men hvis der er ønske om mere skov, skal man se på det. Der er altid en politisk agenda i forhold til skovrejsninger, så der er også et hensyn, der skal tages. Men skovrejsninger er spændende, og der er mange muligheder i det.

 

 

Adam Kofoed Månsson

Alder: 32 år

Uddannelse: Landmand i 2011, driftsleder i 2012, skov- og landskabsingeniør i 2018

Bopæl: Køge

Familie: Min kone Camilla, vores tre børn Agnes, Ella og Vilmer

Hobbies: Have, bygge og skrue. Jagt og udeliv.