Træk i billedet under artiklen. Fotos: Algot Lindau og Berit Hvassum

Da jernbanen kom, begyndte byen at vokse

I papirer fra 1548 fortælles der, at en gård eller ejendom ligger helt tæt på kirken i Klemensker.

Kromand Mathias Anton Due havde kroen i Klemensker fra 1875 til 1907.

M. P. Schou, som tidligere havde Simblegård og Risegård, købte den veldrevne virksomhed af ham og opførte den to-etager høje bygning langs vejkurven. Det skulle være bygmester Thorsen fra Hasle, der stod for byggeriet på Klemens Kro.

Mathias Anton Due boede som rentier i Rolighedsgade 8 i Rønne, hvor han døde 27. novomeber 1923, 88 år gammel.

Egentlig bebyggelse med huse og byejendomme i Klemensker kan man først tale om, da urmager Sonne i 1898 opførte et hus lige syd for kirken. Først da jernbanen fra Rønne blev anlagt i 1913 og Klemensker fik en station, tog byen til at vokse.

Kilde: Klemensker Sogns lokalhistoriske arkiv og Bornholmernes Historie.

Det ældre foto af Klemens Kro er taget af fotograf Algot Lindau.