Foto: Jacob Jepsen

Kommunen om vandløbsprojekt: Vi har pligt til at gennemføre

KLEMENSKER

Forrige onsdag blev der sat punktum i sagen om et vandløbsprojekt af Samsing Å ved Marevad Bro og dermed også en årelang strid mellem lodsejeren og kommunen. At Center for Natur, Miljø og Fritid nu har besluttet at fuldføre projektet uden landmandens godkendelse skal ses i lyset af projektet som en del af EU’s vandrammedirektiv, forklarer Michael Brandt-Bernbrom, leder af natur- og miljøafdelingen i Bornholms Regionskommune.

– Projektet er en del af statens vandplaner, der går ud på at gennemføre EU’s direktiv om at forbedre vandkvaliteten i alle Europas vandløb. Dette projekt er blevet vurderet af Miljøstyrelsen til at være omkostningseffektivt, det vil sige, at vores udgift står mål med, hvad vi får ud af det – derfor har vi som kommune pligt til at gennemføre projektet, siger Michael Brandt-Bernbom.

Vandløbsprojektet har til formål at fritlægge den øvre del af Samsing Å, en 70 meter lang strækning, der lige nu løber i rørledning under Lars Tolstrups mark. For Lars Tolstrup vil en fritlægning af åen betyde, at hans mark bliver delt i to. Det er dermed både et tab af markens drift og værdi, påpeger han. I dialog med kommunen har han derfor tidligere foreslået, at projektet flyttes til en anden del af åen, men uden held.

 

Vi må hele tiden holde os for øje, at det
her handler om at forbedre vandkvaliteten

 

For et nyt areal vil også gå mod det oprindelige projekt, forklarer Michael Brandt-Bernbrom.

– Vi må hele tiden holde os for øje, at det her handler om at forbedre vandkvaliteten, og det er med det formål, at Miljøstyrelsen har udstukket projektet. Derfor kan vi ikke bare lave en erstatningsplan et andet sted, siger Michael Brandt-Bernnbom.

At projektet nu gennemføres som ekspropriationslignende projekt – altså uden Lars Tolstrups godkendelse – betyder reelt, at han ikke retsligt kan modsætte sig projektet på trods af, at det betyder en rådighedsindskrænkelse af hans grund.

Til gengæld er staten pålagt at kompensere med en erstatning, der er blevet udmålt til 45.800 kroner. Beløbet skal både dække over tab, men også kompensere for vedligeholdelsen af vandløbet, der tilfalder Lars Tolstrup selv – og det er alt for lavt, mener han. Ifølge Michael Brandt-Bernbom er beløbet sat efter faste takster for vandløbsrestaurering i Miljøstyrelsen. Og fordi projektet nu er vedtaget, tilfalder en eventuel klage af erstatning anden myndighed, forklarer han.

 

Vedligeholdelsen tilfalder Lars Tolstrup,
fordi det er hans mark

 

– Vedligeholdelsen tilfalder Lars Tolstrup, fordi det er hans mark. Der har været et vandløb før, som har været i rør. Forskellen er nu, at det skal fritlægges, men det ændrer ikke på, at vedligeholdelsen fortsat tilfalder ham. Hvis Lars Tolstrup mener, at erstatning er for lav, når afgørelsen foreligger, er det muligt at påklage størrelsen i taksationskommisionen, og den vil så vurdere, om den er rimelig eller ej, siger Michael Brandt-Bernbom, leder af natur- og miljøafdelingen i Bornholms Regionskommune.