Levkalejren blev efter krigen revet ned og en del af den efterfølgende genopbygget som vandrerhjem på Hasle Fælled. Læg mærke til, hvor åbent der er omkring bygningerne. I dag er der tæt skov. Foto: Bornholms Museum

Tyske ubåde blev testet ud for Levka

Ubådene skulle være så lydløse som muligt, så de ikke blev opdaget af fjenden og tilintetgjort. Det var filosofien bag to akustiske målerstationer på Bornholm – ved Levka og Snogebæk.

HISTORIE

Ubådene skulle være så lydløse som muligt, så de ikke blev opdaget af fjenden og tilintetgjort. Det var filosofien bag to akustiske målerstationer på Bornholm – ved Levka og Snogebæk.

Her blev der under krigen testet et ukendt antal tyske ubåde, inden de blev sendt i kamp forskellige steder i verden. Hvor mange foreligger der ikke oplysninger om, men der er dokumentation for, at 617 tyske ubåde har anløbet Rønne Havn i krigsårene, men Kurt Marker gætter på, at det handler om flere. Da den tyske krigsmarine havde 1.167 ubåde i 1939-45, kunne det tyde på, at en meget stor del af dem har været omkring Bornholm.

Anlægget i Levka bestod af tre bygninger og et luftværnstårn med en let maskinkanon. Danske arbejdere fra Sønderjylland stod for byggeriet, tyskerne tog sig selv af de tekniske installationer.

Langt kabel

Stationen var forsynet med et cirka 5,5 kilometer langt kabel, som gik ud fra kysten på havbunden. Via kablet kunne man med lyttemateriel på stationen måle støjen fra de neddykkede ubåde, hvorefter man kunne justere skrue og motor.

De bornholmske fiskere – og den øvrige sejlads i område – måtte i de år finde sig i restriktioner, når tyskerne havde gang afprøvning og støjmåling af ubåde.

Støjmålertstationen var i brug i fire år, fra 1941 til 1945. Den blev derefter overtaget af russerne, der benyttede den som kaserne under navnet “Levkalejren”. Danske soldater rykkede i 1946 ind i bygningerne, mens man ventede på, at Almegårds Kaserne skulle blive færdigbygget.

I 1947 blev mandskabs- og kontorbygningen flyttet til Hasle Fælled, hvor bygningen den dag i dag indgår i Hasles vandrerhjem, som nu hedder Nordliv.

Snogebæk

Ubådslyttestationen i Snogebæk lå i området mellem lejrstedet Bethesda og Bro Odde.

Hovedparten af bygningerne herfra blev genbrugt ved bygningen af Almegårds Kaserne. Nogle bygningsdele er blevet brugt til byggeriet af de første sommerhuse i området efter krigen. Der findes stadig rester efter anlægget i skoven og på stranden.

Når man går ad kyststien kommer man forbi resterne af ubådslyttestationen.

 

 

2011

Sorthat-Muleby Borgerforening har også tidligere prioriteret midler på historiske projekter til glæde for fastboende og turister.

Foreningen indviede i 2011 en genopstillet kanon på Sorthat Odde Batteri. Man havde fået Kulturarvsstyrelsens tilladelse til opsætning af kanonen og en retablering af feltbatteriet. Foreningen låner kanonen af Forsvarsmuseet på Bornholm. Det er en 18 punds kanon i stil med den, batteriet var armeret med i 1806.