Lars Tolstrup ved Marevad Bro. Foto: Jacob Jepsen

Trods landmands protest: Kommunen giver tilladelse til opgravning

Et vandrestaureringsprojekt på en rørlagt del af Samsing Å nordvest fra Klemensker har fået tilladelse hos Center for Natur, Miljø og Fritid. Det drejer sig om en cirka 70 meter lang rørledning ved Marevad Bro. Som Bornholms Tidende tidligere har skrevet, løber røret under landmand Lars Tolstrups mark. Han har hele tiden været imod projektet og har tilbudt kommunen at opgrave vandrøret på en anden del af sin jord i stedet, men uden held.

Ifølge Center for Natur, Miljø og Fritid gennemføres projektet som et ekspropriationslignende indgreb, da Lars Tolstrup ikke deltager frivilligt i projektet. Miljøstyrelsen har giver Bornholms Regionskommune tilsagn om et tilskud på 45.800 kroner til erstatning til Lars Tolstrup.

Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens paragraf 37, der omhandler restaurering af vandløb og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, skriver Center for Miljø, Natur og Fritid på kommunens hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens. Der er klagefrist den 29. juli.