Sølvmåge. Arkivfoto

Ornitolog ser ikke jagt som løsning på mågeproblemet

RØNNE

En genindførelse af jagt på sølvmåger er ikke løsningen på de problemer, restauranter og cafeer på Store Torv i Rønne har med de nærgående fugle, mener Christian Hjorth, som i 23 år var formand for Dansk Ornitologisk Forening.

– Det kan jagt overhovedet ikke løse. Dem man vil skyde ved jagt, det er formentlig slet ikke dem, der kommer derind. Der skal man gå helt anderledes og målrettet til værks, og det vil blive i yngletiden. Yngletid, turisttid og sommertid falder sammen, siger han til Bornholms Tidende.

Ifølge ham er det ynglefugle, der er støjende og nærgående om sommeren, og der vil bekæmpelse i henhold til Vildtskadebekendtgørelsen give mere mening end jagt.

– Nu er jeg ikke selv jæger, men jeg har drøftet det med jægerne i mange, mange år, og jeg synes, at det ikke må være sjovt for dem at gå og skyde måger, eventuelt unge måger, inde i byen. Det er altså ikke smart. Så må man hellere prøve en metode, så det ikke er så attraktivt at yngle der eller skræmme dem væk, siger Christian Hjorth.

Lære at leve sammen

Ansøgning om tilladelse til bekæmpelse i henhold til bekendtgørelsen skal ske til Naturstyrelsen, og Christian Hjorth ved, at der er byer, hvor der er givet tilladelse til at skride ind over for de ellers fredede måger.

– Der gives lov til at bekæmpe dem, også nogle gange i yngletiden, men det er ikke nogen sjov eller nem opgave for jægerne, tror jeg.

Et alternativ er at forsøge at skræmme dem væk på forskellig vis eller gøre det ubekvemt for dem at yngle på hustagene.

– Det kan man måske gøre noget ved, siger Christian Hjorth.

Han gør opmærksom på, at der hvor han bor i Jylland, er der nogle, som synes, at tyrkerduer er irriterende at høre på.

– Vi må nok lære, at vi lever sammen med dyrene, og de skal også have lov at være her. Men man kan gøre en del, dels ved at gøre det ubekvemt for dem at være der, dels ved at skræmme dem bort, og det er der også nogle, der gør, siger han.

 

 

Sølvmåge/sildemåge

• Sølvmåge

Levested

Arten, som optræder i Danmark, forekommer kun i Nord- og Vesteuropa. Sølvmågen er en kolonirugende kystfugl, som fortrinsvis yngler på øer og holme ved lavvandede kyster samt ved fjorde.

Bestandsudvikling

I starten af 1800-tallet ynglede sølvmågen fortrinsvis i Vadehavsområdet, de vestjyske fjorde og Kattegat. Siden er bestanden vokset kraftigt. I perioden 1960-1973 steg bestanden med hele 300 procent. Siden er bestanden kun gået svagt frem eller stabiliseret.

• Sildemåge

Levested

I Danmark er der en meget lille bestand af racen baltisk sildemåge på Bornholm og Christiansø, der dog ikke har fået flyvefærdige unger de seneste år. Sildemågerne trækker sydpå om vinteren.

Bestandsudvikling

Østersøbestanden er blevet voldsomt reduceret i de seneste årtier, blandt andet som følge af DDT-forgiftning i vinterkvarteret i Østafrika, der bevirker, at afkommet ikke er levedygtigt.

Kilde: DOFbasen.dk