Rundkirken i Østerlars besøges årligt af op mod 100.000 mennesker. Foto: Berit Hvassum

Kirken får udsat afdrag på en halv million

ØSTERLARS

Da coronapandemien lukkede verden ned for en stund, kiggede medlemmerne af Østerlars Menighedsråd hinanden i øjnene og begyndte at forberede sig på en anderledes sommer. En sommer med en meget mindre indtægt på turisternes entre i rundkirken. De færre turistindtægter ville betyde mindre likviditet, eller sagt på almindeligt dansk, færre penge i kassen.

Menighedsrådet ansøgte derfor Bornholms Provsti om to ting. For det første en udsættelse af årets afdrag på 525.000 kroner på lånet i stiftet. Et lån, der blev optaget i forbindelse med købet af Karlshøj, som er naboejendommen til Østerlars Kirke. For det andet at få anlægsmidler på 105.000, der skulle være brugt til kalkning af præstegården, overført til driftsrammen i stedet. På den måde kunne menighedsrådet måske sikre, at der var nok penge i kassen, hvis coronakrisen skulle koste på turistindtægterne.

En senere turistsæson

Formanden for menighedsrådet i Østerlars, Erling Aabye Dam, fortæller, at menighedsrådet ellers stod til at skulle afdrage på lånet i slutningen af juli måned og igen sidst i december måned. Tilbage i marts var menighedrådet bekymret for, hvad det ville betyde for kirken, hvis der samtidig ikke kom de turistindtægter, man havde regnet med.

– Lige som alle andre aner vi jo ikke, hvordan det hele kommer til at se ud efter corona. Da vi i marts skulle spå om sommeren, vidste vi slet ikke, hvordan genåbningen af samfundet ville se ud, og om man ville åbne for turister før sommeren. Med det in mente spurgte vi Bornholms Provsti, om vi kunne vente med afdraget for i år, fortæller Erling Aabye Dam.

Menighedrådet havde i første omgang budgetteret med en turistindtægt på 1,4 millioner kroner, men har siden nedjusteret det til 700.000-800.000 kroner.

– Det kan synes som meget lidt, men det er først nu, der kommer turister. Sidste år begyndte de at komme ved påske allerede, så vi har altså haft to måneder i år med meget færre turister, end vi havde sidste år. Derfor forventer vi en lavere turistindtægt, siger Erling Aabye Dam.

Nu er turisterne til gengæld virkelig begyndt at komme, og som hos så mange andre bornholmske turistmagneter tror man også i Østerlars Kirke, at det kan fortsætte frem til efteråret.

– Jeg tror på, vi får en længere eftersæson. Så det kan være, vi får en større turistindtægt, og at vi har budgetteret for forsigtigt, men hellere det, end det modsatte, siger Erling Aabye Dam.

Erling Aabye Dam er formand for menighedsrådet i Østerlars Kirke. Han fortæller, at kirkens turistindtægter sandsynligvis bliver mindre i år på grund af coronakrisen. Foto: Berit Hvassum

Provsti godkender

Bornholms Provsti har godkendt Østerlars Menighedsråds ansøgning om henstand med årets afdrag på de 525.000 kroner og anbefaler dermed en udsættelse af lånet. I sidste ende er det så Københavns Stift, som Bornholms Provsti hører til, der skal godkende udsættelsen af lånet.

Ifølge Erling Aabye Dam giver det et nødvendigt pusterum i Østerlars Kirke.

– Det betyder, at vi har 500.000 ekstra i likviditet i år til de omkostninger der er. Det, vi skulle have afdraget i år, er udskudt og bliver forlænget med et år. Det er selvfølgelig en stor lettelse for os. I sidste ende er det jo også Stiftet, der skal få økonomien til at hænge sammen, så der kan man kun være interesserede i, at vi kan følge med, siger han.

Udover udsættelsen af lånet har menighedsrådet også ansøgt om at få anlægsmidler på 105.000, der skulle være brugt til kalkning af Præstegården, overført til driftsrammen i stedet. Provstiudvalget af dog besluttet at vente med at behandle den del, til turistsæsonen er slut, og man kender den reelle turistindtægt.

Det er Erling Aabye Dam helt forstående overfor.

– Det er jo rimeligt nok. Hvis der kommer flere penge på turistdelen, så er vi helt klar på at tage en diskussion om den del. Vi skal bare sikre os, at vi har likvide midler nok. Kalkningen af præstegården er ikke ekstremt vigtig i år, men den diskussion venter vi med, til vi har et overblik over turistindtægterne, siger han.

Turisterne fylder

Det kan synes mærkeligt, at turisme fylder så meget i en kirkes økonomi. Erling Aabye Dam understreger også, at det er det at drive kirken som kirke, der betyder mest for menighedsrådet.

– Kirken er ikke en kulturinstitution, og turistdelen er det sekundære for os. Vores primære opgave er at drive kirke. Men der kommer mange turister til Østerlars Kirke, 90.000 til 100.000 om året, så det ér en stor del af vores arbejde at vedligeholde kirken, og nu under corona at holde styr på forholdsreglerne, når der kommer turister, siger han.

I øjeblikket må der være 48 besøgende i kirken af gangen, og ifølge Erling Aabye Dam er der kommet rigtig mange turister de sidste par dage. Så mange, at der har været fyldt med biler foran kirken. Kirken har en turistansvarlig medarbejder, der sidder i Våbenhuset og holder styr på, hvor mange der går ind og ud. Antallet af turister får også Erling Aabye Dam til at tænke, at turistindtægterne måske alligevel ikke bliver så lave, som menighedsrådet regnede med, da de ansøgte om udsættelse af afdraget på lånet hos Bornholms Provsti.

– Vi får en nedgang i turistindtægt, men det bliver nok slet ikke så voldsomt, som vi troede. Vi har haft den her snak tilbage i marts og forsøgt at lægge en plan på forhånd. Det er jo altid ærgerligt at være på bagkant. Men det ser fornuftigt ud i øjeblikket, siger han.

Ifølge Erling Aabye Dam er der i disse dage især mange turister, der besøger rundkirken i tidsrummet 12 til 15. Hvis man vil undgå kø, kan det derfor være en idé at planlægge sit besøg på andre tidspunkter.