Her lå Bornholms første andelsmejeri

Mejeriet Dybdal i Østermarie på Gammelvældevej var Bornholms første og største andelsmejeri. Det blev bygget i 1886, men i 1911 måtte andelshaverne konstatere, at mejeribygningen var for lille. Der var kommet flere andelshavere til, og det var medvirkende, at man tog springet ud i et helt nyt bygningskompleks, som blev flyttet op mod landevejen Nybro-Østermarie, idet der her var projekteret en jernbane med station.

Mejeriet lukkede i 1968 og huser i dag, efter udbygning, Dagli’ Brugsen i Østerlars.

Kilde: Bornholmske Andelsmejerier 1886-1986 udgivet af Bornholms Museum

Det gamle billede af Østerlars Mejeri er fra 1968. Foto: Algot