Jette og Per Koefoed med datteren Helene foran huset i Boderne. Arkivfoto: Berit Hvassum

Sommerhusejer vil anke kommunens afgørelse til Planklagenævnet

Per og Jette Koefoed er havnet i lidt af en kattepine. Deres drøm om at udvide sommerhuset i Boderne med 38 kvadratmeter er skrumpet ind til otte.

Ægteparret, der til daglig blandt andet driver Det Lille Hotel i Rønne, købte sidste år i maj et sommerhus beliggende i skovområdet i den østlige ende af Boderne og sendte kort tid efter en ansøgning til Center for Udvikling og Erhverv for at få tilladelse til at udvide sommerhuset fra 45 til 83 kvadratmeter.

BODERNE

Per og Jette Koefoed er havnet i lidt af en kattepine. Deres drøm om at udvide sommerhuset i Boderne med 38 kvadratmeter er skrumpet ind til otte.

Ægteparret, der til daglig blandt andet driver Det Lille Hotel i Rønne, købte sidste år i maj et sommerhus beliggende i skovområdet i den østlige ende af Boderne og sendte kort tid efter en ansøgning til Center for Udvikling og Erhverv for at få tilladelse til at udvide sommerhuset fra 45 til 83 kvadratmeter.

Men i oktober 2019 fik ægteparret følgende meddelelse fra kommunen:

– De skrev, at fordi der var en ny lokalplan på vej, kunne de kun give tilladelse til en mindre tilbygning på otte kvadratmeter, siger Per Koefoed.

Den afgørelse blev i går stadfæstet med tilbagekaldelsen af den nye lokalplan for området.

Udfordrer kommunen

Per Koefoed har derfor rykket for at få svar på den ansøgning om landzonetilladelse, som han indsendte for et år siden.

– Den restriktive administration af byggeansøgninger i området er nu meget restriktiv, siger han.

– Kommunen skriver godt nok, at hver enkelt ansøgning afgøres ud fra en konkret vurdering, hvor flere hensyn kan tages. Men det gør de ikke, siger Per Koefoed.

Dette forhold ønsker han at udfordre. Får han som ventet afslag på landzonetilladelsen, vil han derfor anke sagen til Planklagenævnet med det samme.

– Det gør vi i håb om, at deres afgørelse kan føre til en mindre restriktiv administration i fremtiden.

Per Koefoed forventer, at en eventuel ankesagen vil være afgjort indenfor et halvt år.