Flere borgere har i høringssvar gjort opmærksom på, at der lever fredede markfirben i et område i Rønne Syd, som regionskommunen gerne vil udvikle til et nyt boligområde. Fredningen betyder, at firbenene ikke må samles ind eller slås ihjel. Mange af deres levesteder er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Arkivfoto

På udkig efter firben i Rønne Syd

Er der markfirben i Rønne Syd, eller er der ikke markfirben i Rønne Syd? Det er det store spørgsmål, som regionskommunen skal besvare, inden planlægningen for et nyt boligområde på ydersiden af de nuværende løkkekvarterer kan komme rigtigt i gang.

RØNNE

Er der markfirben i Rønne Syd, eller er der ikke markfirben i Rønne Syd? Det er det store spørgsmål, som regionskommunen skal besvare, inden planlægningen for et nyt boligområde på ydersiden af de nuværende løkkekvarterer kan komme rigtigt i gang. Det besluttede kommunalbestyrelsen i sidste uge, hvor den potentielt nye bydel i Rønne Syd blev behandlet.

Flere høringssvar har gjort opmærksom på forekomsten af fredede markfirben i området. Derfor besluttede politikerne, at miljøscreeningen af området skal foretages så tidligt som muligt for at afdække, hvordan tilstedeværelsen af beskyttede arter vil påvirke planlægningen.

– De kommer jo ikke, når man kalder på dem, så vi kommer nok til at skulle ud og lave flere observationer, så vi gennemfører undersøgelsen grundigt og tilfredsstillende. Om vi kan gøre det selv, eller om vi allierer os med nogle, som kan hjælpe os med det, det har vi ikke lagt en plan for endnu. Det kommer til at få førsteprioritet, for kommunalbestyrelsen har besluttet, at vi skal starte med det. Så må vi se, hvad vi finder, hvad udbredelsen er, og hvad det så giver anledning til, siger kommunaldirektør Johannes Nilsson.

Regionskommunen har udpeget dette område i Rønne Syd til nyt boligområde. Det kræver både ny kommune- og lokalplanlægning, og som det første i det arbejde skal der foretages en miljøscreening. Grafik: Christina Skovmose

Seriøst arbejde

Ifølge kommunaldirektøren er kommunen i dialog med dem, som siger, at de har set markfirbenene. Det handler om at finde ud af, hvad de har set og hvor henne og på den baggrund lægge en plan for undersøgelsen af området.

– Vores observationer kan lige så godt tage afsæt i, hvad folk allerede har af viden, siger Johannes Nilsson.

– Jeg er sikker på, at hvis jeg sprang på cyklen, kørte derud og kiggede i 10 minutter, så kunne jeg hurtigt konstatere, at jeg ikke kunne finde nogen, men den går ikke. Vi er nødt til at lave et ordentligt og seriøst stykke arbejde.

Talrige eksempler

Hvad et eventuelt fund af markfirben vil få af betydning for planen om at etablere et nyt boligområde i Rønne, kan Johannes Nilsson ikke sige. Det er en politisk beslutning.

– Der findes talrige eksempler på, at fredelig sameksistens mellem mennesker og dyr godt kan finde sted. Man kan lave alle mulige ordninger, hvor de kan være der, og der stadigvæk kan være boliger omkring. Vi kommer til at undersøge, hvor udbredt det er, og hvilke løsninger vi kan forestille os for, at der kan være boliger derude i sameksistens med dem på en ordentlig måde, siger kommunaldirektøren.

Muligt benspænd

Når resultatet af observationerne foreligger, bliver det kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til, om den vil skrinlægge projektet, eller om embedsværket skal arbejde videre med nogle løsninger for sameksistens, hvis det konstateres, at der er markfirben i området.

Er det i realiteten en risiko for et benspænd?

– Absolut da, det er det helt sikkert. Derfor er det også rigtig fornuftigt, at vi undersøger det som noget af det første. Der er en risiko for, at det vil få en forsinkende indflydelse på planprocessen, for når de nu ikke kommer, når man kalder, så er vi nødt til at tage ud og kigge på nogle bestemte tidspunkter og gentagne gange. Det skal jo være sådan, at vi laver en seriøs planlægning, og det kan have en forsinkende indflydelse på planprocessen, siger Johannes Nilsson.