Et område i umiddelbar forlængelse af løkkekvartererne i Rønne Syd er udset til nyt boligområde, fordi regionskommunen i nogle år har fået henvendelser fra både privatpersoner og investorer, siger kommunaldirektør Johannes Nilsson. Arkivfoto: Berit Hvassum

Både private og investorer vil bygge ved løkkerne

RØNNE

Regionskommunen har i nogle år oplevet en stigende interesse for at bygge boliger på et areal, som ligger i umiddelbar forlængelse af de eksisterende løkkekvarterer. Det er baggrunden for, at der er sat gang i et planlægningsarbejde, der kan munde ud i et nyt boligområde med blandet byggeri, fortæller kommunaldirektør Johannes Nilsson.

– Privatpersoner har henvendt sig igennem nogle år og spurgt, om de kan bygge et parcelhus derude, og så har vi med beklagelse sagt, at der ikke er nogen planlægning for området, så den nødvendige planlægning skal laves først. Når de henvendelser fra private er vedholdende, så er det med til at øge vores fokus på, at vi snart er nødt til at have en lokalplan for det område derude. Det der ligesom har sat prikken over i’et, det er, at vi har fået ret seriøse henvendelser fra investorer, som vil lave noget lidt større byggeri derude, siger han.

Seriøse henvendelser

Kan du sige noget om, hvor mange henvendelser, det drejer sig om?

– Jeg har ikke noget præcist tal på det, men et sted mellem en og to håndfulde fra private af afsøgende karakter, og så er det mindre end en håndfuld investorer, men to-tre seriøse henvendelser har vi da fået fra folk, som spørger, hvad man kunne forestille sig af typer af boliger derude. Der er også nogle, der spørger, om vi kunne forestille os, at de kunne få lov til at bygge sådan og sådan. Så siger vi, at vi tager det med i vores planlægning. Så der er nogle, det er min fornemmelse, som er klar til at købe og også bidrage til byggemodning, hvis vi havde planlægningen klar i morgen, siger Johannes Nilsson.

Johannes Nilsson. Arkivfoto: Berit Hvassum

Det er en ting at lægge en plan

Henvendelserne fra investorer er ikke kun interessante i forhold til boligbyggeri. De er også interessante, fordi investorerne måske kan være med til at finansiere den infrastruktur, der skal være i området, for eksempel veje.

– Og da vi er en fattig kommune, så er det med i vores overvejelser. En ting er at lave en planlægning, noget andet er at realisere den, byggemodne og gøre den klar, siger Johannes Nilsson.

Det er kombinationen af privatpersoners ønske om at bygge parcelhuse og villaer samt investorers interesse for at lave noget blandet byggeri, som har fået kommunen til at sætte gang i arbejdet med ny kommune- og lokalplanlægning, så politikerne i sidste ende kan sige ja eller nej til planen.

– Så ved vi, om politikerne vil lave boliger derude, og i givet fald hvilke rammer de vil lave for de boliger, og så kan vi skride til næste fase, som er decideret byggemodning og salg, siger kommunaldirektøren.