Den tidligere Andelsbank i Østermarie benyttes i dag som privatbolig. Foto: Jacob Jepsen

Her lå en af Andelsbankens mange filialer – se billedet fra indvielsen i 1965

I 1965 blev Andelsbanken i Østermarie Indviet. Indvielsen blev den sidste af de mange nyetableringer, som den bornholmske kredsformand Th. Thinggård, Nyker, foretog i sit mere end 20-årige virke for banken. Andelsbanken havde foruden hovedafdelingen i Rønne syv fillialer på Bornholm, og alle indrettet i nye praktiske bygninger. Åbningen af banken i Østermarie overværedes af en række indbudte fra sognet og bankens ledelse.

Andelsbanken var en dansk bank, der 1990 sammen med Sparekassen SDS og Privatbanken indgik i Unibank. Den var grundlagt 1925 og havde en tæt tilknytning til landets store andelsselskaber, men havde også udviklet sig til en betydningsfuld finansiel partner for industrien.

Unibank var en dansk bank, der blev stiftet i 1990 ved fusion mellem Andelsbanken, Sparekassen SDS og Privatbanken. Banken var på det tidspunkt Danmarks næststørste.

Unibanks moderselskab, Unidanmark, fusionerede i marts 1999 med Tryg-Baltica, der var Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste i Norge. Året efter, i marts 2000, fusionerede Unidanmark med MeritaNordbanken, der nogle år tidligere var dannet ved fusion af finske Merita Bank og svenske Nordbanken. Det fusionerede selskab blev derved en fællesnordisk finanskoncern, som fik navnet Nordic Baltic Holding, men som i oktober 2000 skiftede navn til det nuværende Nordea.

Kilde: Wikipedia og Bornholms Tidendes arkiver.

 

Andelsbanken i Østermarie ved indvielsen i 1965. Foto: Algot