47-årig dømt for at hugge sine egne fingre af

En 47-årig bornholmsk mands plan for at blive millionær kuldsejlede, da han torsdag ved retten i Rønne blev dømt for forsikringssvindel.

FORSIKRINGSSVINDEL

En 47-årig bornholmsk mands plan for at blive millionær kuldsejlede, da han torsdag ved retten i Rønne blev dømt for forsikringssvindel.

I begyndelsen af november 2016 anmeldte manden til fem forskellige forsikringsselskaber, at han var kommet til skade, mens han huggede brænde, og at det havde resulteret i, at lillefinger og ringfinger på venstre hånd var blevet amputeret.

Han ville derfor gerne have udbetalt en erstatning på to millioner kroner fra hvert af forsikringsselskaberne. I alt 10 millioner kroner.

Et af forsikringsselskaberne undrede sig imidlertid over omstændighederne ved uheldet, og at mandens fingre var forsikret i fem forskellige selskaber.

 

I stedet for at udbetale erstatning, valgte forsikringsselskabet at politianmelde manden for forsøg på forsikringssvindel

 

Forsikringselskabet besluttede sig derfor til at undersøge sagen nærmere, inden der blev udbetalt erstatning. Blandt andet foretog man en rekonstruktion af uheldet, hvor manden selv deltog. På basis af rekonstruktionen besluttede forsikringsselskabet, at man ikke troede på mandens forklaring om, hvordan han havde mistet de to fingre. I stedet for at udbetale erstatning, valgte forsikringsselskabet derfor at politianmelde manden for forsøg på forsikringssvindel.

Inden politianmeldelsen var det imidlertid lykkedes manden at få udbetalt 350.000 kroner i erstatning til sig selv og yderligere 50.000 kroner til at dække advokathonorar fra et andet af de fem forsikringsselskaber, Købstædernes Forsikring, som han havde anmeldt skaden til.

På baggrund af forsikringsselskabets rekonstrultion og politiets egen efterforskning vurderede en retsmediciner overfor politiet, at der var meget ringe sandsynlighed for, at uheldet kunne være sket, sådan som manden havde forklaret det til forsikringsselskaberne og sidenhen til politiet.

Politiet mente derfor, at manden med vilje havde hugget sine egne fingre af for at indkassere erstatningen og besluttede derfor at rejse tiltale mod ham for forsikringssvindel.

 

Udover det tilfælde af bedrageri og fire tilfælde af forsøg på bedrageri, som den 47-årige blev dømt for, var han også tiltalt for hæleri

 

Og det var denne vurdering, som retten i Rønne torsdag var enig i. Her blev manden idømt 18 måneders fængsel, hvoraf 15 måneder blev gjort betingede, mens de resterende tre måneder skal afsones.

Udover det tilfælde af bedrageri og fire tilfælde af forsøg på bedrageri, som den 47-årige blev dømt for, var han også tiltalt for hæleri.

Ifølge politiet skulle han i foråret 2017 have modtaget og videresolgt to svejseanlæg, som han angiveligt vidste stammede fra et indbrud på institutionen Grennessminde i Poulsker. Dette anklagepunkt valgte politiets anklager, Anne Moe, imidlertid ikke at forfølge yderligere, og manden blev derfor frifundet for dette tiltalepunkt.

Hvorvidt manden også skal betale de tilsammen 400.000 kroner, som han nåede at modtage fra Købstædernes Forsikring, tilbage, tog retten ikke stilling til. De er nemlig modtaget som led i et forlig mellem manden og forsikringsselskabet, og det vil derfor kræve, at selskabet anlægger et civilt søgsmål, hvis selskabet vil have pengene tilbage. Hvorvidt Købstædernes Forsikring vil gøre dette, har selskabet endnu ikke taget stilling til.

I retten udbad den 47-årige mand sig, ifølge anklager Anne Moe, betænkningstid for at beslutte, om han vil appellere dommen.