Efter planen tager Kulturskolen dele af Dams Gård i brug i august. Inden da skal der være installeret et nyt brandvarslingssystem. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Dams Gård skal have nyt system til brandvarsling

RØNNE

Arbejdet med at samle Kulturskolens undervisningstilbud i Dams Gård er i fuld gang, så skolen kan tage lokalerne i brug i august, som det er planen. I marts afsatte kommunalbestyrelsen 155.000 kroner til etablering af fem undervisningslokaler samt et depot i ejendommen. Indretningen er afsluttet, og lokalerne er klar til brug. Og så alligevel ikke.

Under indretningen af lokalerne har det vist sig, at det eksisterende brandvarslingssystem i ejendommen er defekt, og det er nødvendigt at få etableret et system, der fungerer, inden Kulturskolen skal benytte lokalerne. Det fremgår af en række kommunale dagsordener.

Det står hen i det uvisse, om varslingssystemet var defekt, da regionskommunen overtog bygningen i marts sidste år, eller om det er blevet det efterfølgende. Centralen har ikke været i drift eller været serviceret i den periode BRK har ejet bygningen, og den seneste lovpligtige treårs-indberetning til kommunen er fra den 3. august 2016.

Muligt at udbygge

Med til installationen hører udover varslingscentralen en gennemgang og opdatering af automatiske branddøre, nød- og panikbelysning og diverse lydgivere. Der er indhentet tilbud på opgaven, som beløber sig til 180.000 kroner. Ibrugtagning af bygningen vil ligeledes medføre udarbejdelse af en ny el-sikkerhedsattest.

Det er tanken at købe et automatisk brandalarmeringsanlæg, da det vurderes, at det vil kunne genbruges og udbygges i forbindelse med den fremtidige benyttelse af Dams Gård. De konkrete krav til udbygningen af anlægget kan der først redegøres for, når der kommer en nærmere afklaring af, hvad bygningen skal bruges til, fremgår det af den kommunale sagsbeskrivelse.

I det indkomne tilbud er det oplyst, at der er muligt at købe en ren varslingscentral, men det vil dels kræve større ombygning af de eksisterende installationer, og dels vil en sådan ikke kunne udbygges til eventuelle nye krav.