Lille Madsegade 22 i Rønne. Foto: Jacob Jepsen

Syv huse handlet på det vestlige Bornholm

Bolig fra 1850 solgt i Lille Madsegade i Rønne

Susanne Pia Kofoed Hornshøj og Tino Berg Mortensen har erhvervet sig huset i Lille Madsegade 22 i Rønne for 2.050.000 kroner.

Huset er solgt af Kim Farsøe, som selv købte det 23. februar 2010. På daværende tidspunkt blev det handlet for 810.000 kroner.

Huset har et boligareal på 183 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 10.846 kroner.

Boligens tagetage udgør 80 kvadratmeter, som alle er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på 15 kvadratmeter.

Ejendommen ligger på en grund, der er 230 kvadratmeter.

Huset blev bygget i 1850.

Købsaftalen blev underskrevet 1. maj, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 10. juli.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Åvej 24 i Rønne.

Hus på Åvej er handlet

Vibeke Irene Sørensen og Michael Bell Sørensen har erhvervet sig huset på Åvej 24 i Rønne for 925.000 kroner.

Huset er solgt af Kirsten Elisabeth Viborg og Knud Viborg, som selv købte det 18. marts 1998. Dengang kostede det 562.660 kroner.

Boligarealet er på 87 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadratmeterpris på 10.277 kroner.

Ejendommen udgør i alt et areal på 528 kvadratmeter.

Boligen er fra 1954.

Aftalen blev indgået 20. april, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 1. juli.

 

Kastaniestien 2 i Vestermarie.

Hus handlet på Kastaniestien i Vestermarie

Tommi Evald har erhvervet sig huset på Kastaniestien 2 i Vestermarie for 1.050.000 kroner.

Huset er solgt af C Flemming Westh og Lone Westh, som selv købte det 3. maj 1999. Dengang kostede det 647.900 kroner.

Boligarealet er på 187 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 5.614 kroner.

Der er 74 kvadratmeter i tagetagen, som alle er udnyttet til beboelse.

Ejendommen udgør i alt et areal på 1138 kvadratmeter.

Huset er fra 1974.

Handlen blev indgået 20. februar, og parterne har aftalt, at overtagelse sker 1. juli.

 

Højegårdsvej 5 i Sorthat-Muleby.

Hus handlet på Højegårdsvej i Sorthat-Muleby

Susanne Kaagh og John Møller Nielsen har erhvervet sig huset på Højegårdsvej 5 i Sorthat-Muleby for 200.000 kroner.

Sælger er Lillian Dorit Olsen.

Huset har et boligareal på 74 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 2.127 kroner.

Der er 40 kvadratmeter i tagetagen, hvoraf de 21 er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på ti kvadratmeter.

Grunden udgør et areal på 3614 kvadratmeter.

Boligen er fra 1938.

Handlen blev indgået 8. juni, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 1. august.

 

Kirkevænget 10 i Nyker.

Halvfjerdservilla solgt på Kirkevænget i Nyker

Huset på Kirkevænget 10 i Nyker er købt af Rita Gertrud Persson og Hans Olle Jimmy Persson for 1.145.000 kroner.

Huset er solgt af Mariane Madsen og Steffen Madsen, som selv købte det 4. oktober 2012. Salgsprisen hed dengang 545.000 kroner.

Boligarealet for huset er 136 kvadratmeter. Det betyder, at boligen er handlet til en vægtet kvadratmeterpris på 7.896 kroner.

Ejendommen udgør i alt et areal på 891 kvadratmeter.

Der er tale om et hus, der er bygget i 1977.

Overtagelse er efter aftale sket 1. juni.

 

Kærgårdsvej 1 i Vestermarie.

Familieoverdragelse på Kærgårdsvej i Vestermarie

En ny generation tager over i et hus på Kærgårdsvej. I hvert fald er der ifølge tinglysningen sket en familieoverdragelse i forbindelse med, at boligen skifter ejere.

Rasmus Dimo Aaby Svendsen og Sabrina Holm Sørensen har overtaget huset på Kærgårdsvej 1 i Vestermarie for 560.000 kroner.

Sælger er Torkild Sommer Petersen og Lotte Holm Petersen, som selv købte det 13. juni 2012. Dengang kostede det 350.000 kroner.

Huset har et boligareal på 123 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 3.636 kroner.

Der er 42 kvadratmeter i tagetagen, hvoraf de 38 er udnyttet til beboelse.

Ejendommen udgør i alt et areal på 12720 kvadratmeter.

Huset er opført i 1914.

Handlen blev indgået 11. juni, og overtagelsesdatoen er 1. juli.

 

Kirkevænget 6 i Nyker.

Familieoverdragelse på Kirkevænget i Nyker

Der er foretaget generationsskifte i et hus på Kirkevænget. En handel er således blevet tinglyst som en familieoverdragelse, efter at boligen har fået nye ejere.

Esben Hægg Hansen og Anette Mortensen har overtaget huset på Kirkevænget 6 i Nyker for 550.000 kroner.

Huset er solgt af Ole Gertin Mortensen og Viola Irene Mortensen, som selv fik papir på det 19. april 2010. Salgsprisen hed dengang 788.000 kroner.

Boligarealet for huset er 105 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 4.867 kroner.

Ejendommen ligger på en grund, der er 895 kvadratmeter.

Huset er opført i 1977.

Handlen blev indgået 28. maj, og nøglerne blev overdraget 1. juni.