Bornholms Ældreråd ser frem til et eventuelt samarbejde med bygmester Kim Christiansen om et boligprojekt i det tidligere gymnasium i Rønne. Foto: Berit Hvassum

Ældreråd følger boligprojekt på gymnasium med interesse

Det bliver fulgt med interesse, at bygmester Kim Christiansen i Nordbornholms Byggeforretning vil omdanne det tidligere gymnasium i Søborgstræde i Rønne til boliger. Visse naboer følger sagen med bekymring, fremgår det af en række høringssvar, som har været omtalt i disse spalter, og Bornholms Ældreråd følger den med interesse.

Ældrerådets interesse skyldes, at Kim Christiansen til TV2/Bornholm har sagt, at det gerne skal blive en form for ældreboliger eller ældrekollektiv. Det fik ældrerådet til at drøfte planen på sit seneste møde.

– Ældrerådet følger med interesse planerne om byggeriet af ældrevenlige boliger på det gamle amtsgymnasium.

Vi afventer lokalplanen for området og ser frem til et eventuelt samarbejde om projektet, lyder det fra formand Erik A. Larsen i en pressemeddelelse.

Ny lokalplan

Om projektet med op til 70 boliger i det tidligere gymnasium bliver til noget, afhænger i første omgang af, om regionskommunen kan tilvejebringe det plangrundlag, som er nødvendigt for at realisere Kim Christiansens plan.

Han har bedt kommunen om tilladelse til etablering af cirka 70 boliger, til at anvende tagetagen til boliger og til en bebyggelsesprocent på 90. Derudover ønsker han, at lokalplanen ikke stiller krav om etablering af mere end 40-50 parkeringspladser.

Planen kræver både en ændring af kommuneplanen samt en ny lokalplan og er i øjeblikket på vej igennem det kommunale system.