Kaserneområdet skal udvides i østlig retning, når der kommer gang i nyt byggeri med topmoderne forhold for både køretøjer og soldater. Foto: Berit Hvassum

Kaserne vil bygge for mere end 100 millioner kroner

FORSVAR

De bornholmske håndværkere kan godt begynde at glæde sig. Forsvaret er i gang med at forberede et byggeri på Almegårds Kaserne til over 100 millioner kroner.

Det handler om byggeri af to nye garager til Opklaringsbataljonens mange køretøjer samt materiel- og mandskabsfaciliteter.

Michael Jakobsen, der er afdelingschef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på Bornholm, oplyser, at projekteringen til byggeriet er i gang. Han venter, at byggeriet kommer i gang i slutningen af 2021 og sandsynligvis vil stå færdigt i 2022. Byggeriet er planlagt placeret på kasernens østlige område.

Klar til nye soldater

Michael Jakobsen forklarer, at den ene garage retter op på flere års manglende faciliteter, mens det resterende byggeri er møntet på den nye enhed, som kasernen får som en følge af forsvarsforliget. Det handler om en ekstra eskadron til Opklaringsbataljonen i 2022. Det vil sige, at der kommer cirka 120 flere soldater til Bornholm.

Når det er nødvendigt med nye garager, skyldes det bataljonens køretøjer:

– De gamle GD’ere kunne sagtens holde ude i al slags vejr. Men det kan de nye køretøjer ikke, fordi de er fyldt med en masse ny teknik, siger kasernens presseofficer, major Torben Petersen.

I forlængelse af den ene af garagerne skal der opføres en mandskabsbygning, et såkaldt antvorskovtårn.

– Det er en bygning med våbenkamre, andre sikrede lokaler, mandskabsfaciliteter, kontorer med videre. I princippet alt, hvad der skal bruges for at huse en underafdeling som den nye eskadron, siger Michael Jakobsen.

Topmoderne byggeri

Antvorskovtårnet er benævnelsen for et topmoderne byggeri, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udviklet og nu bygger rundt på landets kaserner.

Som navnet antyder blev den første bygning opført på Antvorskov Kaserne ved Slagelse. Det er her Gardehusarregimentet holder til. Den bornholmske bataljon hører under dette regiment.

Byggeriet på Antvorskov Kaserne med et værksted og to materiel- og mandskabstårne stod klar i august 2019 som den første fase i projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. I det samlede projekt investeres cirka 1,5 milliarder kroner i forbedringer af hærens faciliteter.

Byggerierne i projektet består af standardiserede løsninger. Det skal holde de økonomiske omkostninger nede og gøre det lettere at flytte rundt på hærens enheder, hvis der er behov for det, fremgår det af Gardehusarregimentets hjemmeside.

Projektet foregår i faser og omfatter nybyggeri og renovering på kasernerne i Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og på Bornholm. Projektet er startet op i 2014 og de første tre faser forventes at være afsluttet i 2023.

 

 

500

Cirka 500 personer har Almegårds Kaserne som deres arbejdsplads.

Opklaringsbataljonen består af i alt cirka 350 soldater. De er fordelt på tre eskadroner, hvor den tredje eskadron tager sig af uddannelsen af de værnepligtige, som der kommer to hold af om året. De næste cirka 130 kommer i august.

Dertil kommer hjemmeværnet og en række støttefunktioner, der står for den daglige drift af kasernen. Der er Garnisonsstøtteelement Rønne, Forsvarets Ejendomsstyrelse, depot og værksted. En række opgaver som rengøring, arealpleje og kantinedrift er udliciteret.

 

 

Der skal også renoveres på kasernen

– Det nye byggeri skal erstatte nogle af de gamle bygninger, som trænger hårdt til renovering, siger kasernens presseofficer, major Torben Petersen.

Andre af de træbygninger, som blev opført lige efter 2. Verdenskrig, går man i gang med at renovere. Der er i første omgang afsat to millioner kroner til, at man kan komme i gang med istandsættelsen. Mange vil nok mene, at der er blevet renoveret meget på kasernen i de senere år. Men det har handlet om arbejde i forbindelse med projektet Grønne Etablissementer, som havde til formål at udvikle kasernen i en mere miljø- og energirigtig retning. Det blev gennemført som et pilotprojekt med henblik på, at de øvrige kaserner kan kopiere de bedste elementer.

Det projekt har blandt andre kasernens værnepligtige nydt godt af, således at de er flyttet ind i totalrenoverede lokaler med alle moderne faciliteter.

– Men vi har et kæmpe efterslæb på vedligeholdelse, siger Torben Petersen, der blandt andet fortæller, at bataljonen har nogle bygninger, som i høj grad trænger. Man kunne også godt ønske sig at få gjort noget ved kasernens gymnastiksal.

De flere soldater, som kommer til kasernen i løbet af de næste par år, gør det også aktuelt at kigge på kasernens værelsesfaciliteter. Der vil komme en øge efterspørgsel på billige boliger. Selv om der kommer nye ungdomsboliger i Rønne, vil det ikke være tilstrækkeligt, mener man på kasernen. Her kan en del af løsningen på kasernen blive, at man kommer til at bo to på et værelse, hvor der i dag bor en.