I baggården til Nørregade 11-19 har en mågemor med tre unger slået sig ned. Mågemoren er dog ikke særlig omgængelig, når mennesker kommer for tæt på. Foto: Berit Hvassum

Formand: Næste år SKAL der gøres noget ved mågerne

Formanden for Rønne Handelsstandsforening, Jan Bidstrup, mener, at det er på høje tid, at Bornholms Regionskommune indkalder til borgermøde om mågebekæmpelse.

– Vi har i længere tid gjort opmærksom på, at måger er et problem. Det er et stigende problem, og i år er det blevet så voldsomt, at der må gøres noget ved det, siger Jan Bidstrup til Bornholms Tidende.

– Vi havde ønsket os det her møde for et år siden. Nu kan man ikke gøre noget – kun lave damage control. Det er vi ret ærgerlige over, men vi er sikre på, at der fra alle sider er en forståelse for, at problemet både kan og bør løses, så vi ikke igen om 12 måneder står og snakker om, at der er blevet endnu flere måger, og at de er blevet endnu frækkere, siger Jan Bidstrup.

Orienteringsmødet om mågeregulering har kommunens Natur og Miljøudvalg besluttet at gennemføre i slutningen af 2020. På mødet kan forretningsdrivende og beboere, der generes af måger, få information om, hvilke muligheder de har for at komme problemet til livs.

Hvad er din forventning til mødet?

– Min forventning er helt klart, at der kommer nogle svar på de spørgsmål, som vi har, og at der bliver taget action på det efterfølgende. Hvordan det rent praktisk skal foregå, og hvem der skal bære udgiften, må man snakke sig til rette om, siger Jan Bidstrup.

For sent i år

Jan Bidstrup anerkender, at det er for sent at gøre noget ved mågerne denne sommer, eftersom ynglesæsonen er slut, og ungerne er kommet til verden. Handelsstandsforeningen går ikke ind for skydning af måger, og formanden mener, at den bedste model i stedet for består i at smøre olie på æggene, så der ikke kommer nye unger i kolonien.

– Hvis man på en måde kan forhindre æggene i at blive udruget og begrænse bestanden, må det både være humant og det rigtige at gøre, siger han.

Jan Bidstrup, formand for Rønne Handelsstandsforening. Arkivfoto: Allan Rieck

Udfordringen i den forbindelse er, at man skal tage affære og starte reguleringen, inden de store problemer med aggressive måger viser sig i forsommeren. Handelsstandsformanden forventer derfor, at et møde sidst på året vil fungere som en god påmindelse om at komme i gang med at søge tilladelser hos myndighederne i tide. Oliering af æg kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen.

Kommunens administration slog tidligere på måneden fast, at der ikke er økonomiske eller mandskabsmæssige ressourcer til at lave en større indsats mod måger. Dog kan kommunen tilbyde vejledning.

Hvis en indsats mod mågerne skal lykkes, kræver det, at de forretningsdrivende kan engagere ejerne af ejendommene i Rønnes centrum, da det er grundejerne, som skal søge om tilladelse til at oliere æggene.

– Grundejerne er ikke medlemmer af handelsstandsforeningen. Jeg kan kun udtale mig på vegne af mine medlemmer, som har problemet, og det er restauratørerne. Hvis byen får et ry for at være et sted, hvor du ikke kan komme til for måger, bliver det et problem for alle os medlemmer, siger Jan Bidstrup.

 

Regionskommunens brev til restauratørerne

Alle caféer og restauratører med udeservering modtog i sidste uge et brev om mågebekæmpelse fra kommunen. Brevets opfordring om hurtig afrydning af borde har provokeret flere restauratører i Rønne, der savner handling fra kommunen.

Her er brevet i fuld længde:

“Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid skriver til jer, da Natur- og Miljøudvalget d. 2. juni 2020 havde mågeregulering på dagsorden.

Udvalget udtrykte ønske om, at administrationen skulle kontakte alle hoteller og restauratører, der har udeservering med oplysning om muligheder i forhold til forebyggelse og regulering i forbindelse med mågegener. Det er Naturstyrelsen, der har myndighedskompetence på området og kan give tilladelse til regulering af måger. Udgangspunktet er, at der skal være fare for menneskers sundhed, før der kan gives en reguleringstilladelse.

Det forudsættes dog, at grundejer eller forpagter forinden har forsøgt at begrænse generne med mindre indgribende foranstaltninger som for eksempel:

• Forhindre mågerne i at bygge rede på ejerens tage

• Forhindre mågerne adgang til føde

• Man skal have forsøgt sig med skræmme mågerne med for eksempel skræmmeugle eller høgedrage

…inden ejer eller forpagter kan indhente en tilladelse til regulering fra Naturstyrelsen.

Vi opfordrer derfor til, alle udendørs borde ryddes så hurtig som muligt, og udeserveringsarealer i øvrigt indrettes, så mågernes adgang til føde begrænses mest muligt.

 

Læs mere om de nærgående måger i Rønne:

https://www.tidende.dk/nyheder/2020/06/05/kritik-masser-henvendelser-maager-kommunen-planlaegger-borgermoede-ikke-forpligte-sig-oekonomisk/

https://www.tidende.dk/nyheder/2020/06/04/andelsforening-terroriseres-maager-have-kommunen-paa-banen/

https://www.tidende.dk/nyheder/2020/04/20/maagerne-paa-store-torv-blevet-fraekkere-coronakrisen/

https://www.tidende.dk/nyheder/2020/06/08/vildtkonsulent-oliering-aeg-mest-skaansomme-metode-skaere-maagebestanden/

https://www.tidende.dk/nyheder/2020/06/20/restauratoerer-kan-selv-tage-kampen-maagerne/