Generalforsamlingen i Erhvervsgruppe Øst – nu Østlandet, foregik i utraditionelle rammer midt i butikken Inhouse, hvor formand Kell Hansen holdt en brandtale for, at foreningen skulle skifte navn og formål. Det fik flertal fra de fremmødte. Foto: Elisabeth Krogh

Østbornholm har fået ny forening: ‘Vi skal ikke sidde og vente på at nogen overhaler os’

– Vi skal hæve overliggeren og kanalisere ud til omverdenen, at Østbornholm har meget at byde på, sagde Kell Hansen, indtil onsdag i denne uge formand for Erhvervsgruppe Øst.

Nu er han formand for foreningen Østlandet.

På foreningens generalforsamling onsdag blev navnet Erhvervsgruppe Øst nemlig smidt væk. Fra nu af hedder foreningen Østlandet og generalforsamlingen stemte også for en vedtægtsændring, der gør foreningens formål bredere end i dag.

Navneskiftet og ønsket om, at foreningen skal arbejde bredere, har været grundigt overvejet i bestyrelsen og medførte også en debat på generalforsamlingen. For er det nu klogt at skifte navn og skulle brande et nyt navn? Og vil foreningen stadig arbejde for handelslivet i Nexø, hvis den samtidig har ambitioner om at arbejde for hele Østbornholm?

– Vi har virkelig tænkt os om, sagde formand Kell Hansen. Vi tror, at Østlandet er et bedre modstykke til for eksempel “Nordlandet” på Nordbornholm, end Erhvervsgruppe Øst var. Samtidig vil vi gerne mentalt slette bygrænserne og samle kræfterne på Østbornholm, sagde formanden.

Vi er mere end handel og erhverv

Foreningens bestyrelse mener, at det er vigtigt at signalere at et område som for eksempel Nexø-området er mere end handel og erhverv. Det er også natur, kultur, sport og foreningsliv, og det er derfor den sammenlagte handels- og industri forening, Erhvervsgruppe Øst, i Nexø, nu vil bevæge sig i en ny retning og blive en anden slags forening end i dag.

For skal man i dag gøre sig bemærket – både her på øen og ovre – skal man enten være meget unik eller have større volumen, har formand Kell Hansen tidligere fastslået.

Erhvervsgruppens bestyrelse fremlagde derfor på generalforsamlingen forslag til vedtægtsændringer, der skulle bane vejen for den ny navn og for en ny formålsparagraf for foreningen.

Foreningen Østlandet ønsker at repræsentere langt flere på hele Østbornholm. I dag er foreningen en sammenslutning af handels- og industrivirksomheder, men erhvervsgruppen ønsker, at også servicevirksomheder, kultur, turisme, natur og alle andre foreninger – og fra hele Østbornholm – kan blive repræsenteret i foreningen.

– Vi skal have hele paletten med og op i gear.

Hvis vi vil have udvikling i Nexø er vi nødt til at se på hvordan. Nexø er ved at rejse sig, og Østbornholm skal ikke sidde og vente på, at vi bliver overhalet af andre. Går vi sammen, får vi en synergi-effekt, sagde Kell Hansen på generalforsamlingen i lidt af en brandtale for bestyrelsens ønsker, og tilføjede:

– I min optik skulle det have været i går, at vi gjorde det.

Vi har stadig ansvar

Carsten Aalling, nyvalgt medlem til Østlandets bestyrelse pegede på, at det er vigtigt, at selvom Østlandet nu gerne vil tage teten og ansvaret for et større samarbejde på Østbornholm, så har foreningen også stadig ansvaret for, at Nexø udvikler sig. Samt at samarbejdet ikke skal tage noget fra de andre østbornholmske byer, men tværtimod tilføje noget mere.

– Det skal hedde Snogebæk plus, Svaneke plus. Vi skal ikke suge de andre ned i en tragt, men invitere ind og optimere det bestående, sagde Carsten Aalling.

Den samme tanke lå bag, da Nexø i 2014 stiftede foreningen Østtinget, hvor visionen netop var at samle hele østbornholm under et talerør. Foreningerne udenfor Nexø har dog ikke aktivt bakket tanken op og engageret sig i Østtinget, men Østlandet vil nu gøre et nyt forsøg på at samle Østbornholm, for at samarbejde og koordinere bedre, så østlandet samlet set bliver mere attraktiv og trækker flere folk til.

Balance på øen

– Vi er alle presset på at navigere i en verden, der konkurrerer på tværs af nationale regioner, men også i forhold til internethandel, som opererer på tværs af landegrænser og verdensdele. Derfor skal vi på Østlandet ikke se os selv som de største konkurrenter, men derimod stå sammen og kæmpe side om side mod resten af verden. Lokalt skal Østlandet på alle fronter også stå sammen for at fastholde balancen på vores dejlige ø. Bornholm har ikke brug for, at de resurser, der er til rådighed, hovedsagelig kanaliseres til udvalgte områder på Bornholm. Lad os presse på for at få midlerne ligeligt fordelt på hele øen, sagde Kell Hansen.

Han slog også fast, at man ikke forventer at en samling af Østbornholm sker over en nat.

– Men de vedtægtsændringer, vi gerne vil gennemføre på denne generalforsamling, åbner op for, at vi kan udvide fællesskabet med foreninger, enkeltpersoner, organisationer, samt andre som ønsker at bakke op omkring det fællesskab, der tjener til formål at fremme hele østlandet, som et helstøbt samfund. Det drejer sig blot om, at få alle pile til at pege mod østlandet, så lad os stå sammen om det, sagde formanden.

Forslaget blev vedtaget med flertal af de fremmødte.

Hjemmeside på vej

En ny hjemmeside for Østlandet er også på vej. Arbejdet med hjemmesiden bliver bakket op af Borgerforeningen, kulturforeningen, Østtinget og pensionistforeningen.

Fra bestyrelsen i Erhvervsgruppe Øst, nu Østlandet, var der stor ros til de frivillige kræfter i Nexø Hjertevenner, der står for udsmykning af byen til blandt andet jul og påske.

Erhvervsgruppen, nu Østlandet, samt Nexø Borgerforening vil fremover støtte Nexø hjertevenner økonomisk med omkostninger til deres hus og til de materialer der bruges, oplyste Kell Hansen på generalforsamlingen.

Flemming Holmgaard og Jasper Hansen fra Achtung tog mod prisen som Årets Virksomhed. Prisen er designet af Pernille Bülow. Foto: Elisabeth Krogh.

Er der nu en for mange?

Med ændringen af navnet til Østlandet og ændringen af formålsparagraffen til at have et bredere formål, kommer den nye forening Østlandet til at lægge sig tæt op ad det eksisterende Østtinget – både hvad angår navn og formål.

Østtingets formål er at varetage Østbornholms interesser og arbejde for at udvikle samfundene til at være gode steder at bo og arbejde i, at der er et godt serviceniveau på alle områder, at koordinere lokale interesser og fælles initiativer for sine medlemmer samt har til opgave at varetage kommunikationen mellem Østbornholm og Bornholms Regionskommune eller andre for at fremme formålet, fremgår det af Østtingets vedtægter.

Ville det så ikke give mest mening at lukket Østtinget, når nu Østlandet vil gøre næsten det samme?

– Det ligger ikke på mine skuldre at lukke Østtinget, men jeg tror, Østtinget er udfordret på sit ståsted, og måske har udlevet sin tid og sin rolle. Foreningen har seks medlemmer efter seks år, siger Kell Hansen, formand for Østlandet (tidl. Erhvervsgruppe Øst).

Formand for Østtinget, Niels Plum, afviser da heller ikke definitivt, at Østtinget måske har udspillet sin rolle.

– Det vigtigste for mig er, at nogle andre tager bolden op, hvis ikke Østtinget skulle være der mere. Dog blev Erhvervsgruppe Øst stiftet for at arbejde for erhvervslivets interesser, mens Østtinget blev stiftet for at sikre, at Nexø og Østbornholm havde et samlet talerør på det politiske plan.

Det kan forvirre folk, hvis der er to foreninger, som minder om hinanden og ser ud til at arbejde for det samme?

– I Østtinget bruger vi meget tid på overordnede projekter for byen, eksempelvis strandparken, som jo ikke kun er et projekt for erhvervslivet, men for alle. Hvis vi ikke skal have Østtinget, skal foreningen Østlandet være meget bevidst omkring, at nogen herfra skal have kontakten til det politiske system. Der er mange store projekter i Nexø, men som sagt er det vigtigste for mig at nogen tager sig af det og tager bolden op, siger Niels Plum.

Østtingets bestyrelse har dog endnu ikke haft nogen diskussion af, hvordan man ser på fremtiden, understreger Niels Plum. I første omgang forventer han, at skulle det komme på tale at nedlægge Østtinget, ville det først være efter, at arbejdet med strandparken var afsluttet.

Nye kræfter i bestyrelsen

Den nye Østlandet forening kan starte sit arbejde med nye kræfter i bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Carsten Aalling, direktør for Møbelfabrikken i Nexø, Erik Eriksen, JazzCafeen i Nexø og Michael Holm-Nielsen. Som nye suppleanter blev Mette Beyer Pedersen, Øens Blomster, samt Magnus Dyrmose Andersen, Nexø Herremagasin, valgt.

Samtidig trådte fire medlemmer ud af bestyrelsen: Martin Andersen, Anita Bech, Mette Hansen og Søren Lund ønskede ikke genvalg.

Foreningen har mistet nogle medlemmer, men også fået nye medlemmer. Nye medlemmer er: Sol og Strand, Ocean Prawns, Camilla’s begravelsesforretning, Søkkel, og Svaneke/ Nexø bustrafik.

Østtinget og Erhvervsgruppe Øst

Østtinget:

har eksisteret siden 2014, og Nexøs store foreninger er medlem af tinget, hvis opgave det er at udgøre et samlet talerør for Nexø.

Blandt andet Erhvervsgruppe Øst, Nexø Boldklub, Nexø Borgerforening og turistforeningen er medlemmer af Østtinget. Østtinget har seks medlemmer. Niels Plum er formand.

Erhvervsgruppe Øst:

blev stiftet i 2012 som en sammenslutning af Nexø Håndværker-og Industriforening samt handelsforeningen i Nexø. Nu hedder foreningen Østlandet.

Østlandet har mellem 80 og 90 medlemmer. Kell Hansen er formand.