Foto: Allan Rieck

Fire muligheder er i spil for specialbørnehaven

Specialbørnehaven Mælkebøtten kan ende med at blive liggende i Svaneke som et tilbud til børn med særlige behov.

Men Mælkebøtten kan også blive lagt sammen med specialskolen Kildebakken, eller børnene i Mælkebøtten kan blive flyttet til en af Bornholms almenbørnehaver. Endelig kan det være, at en almenbørnehave flytter ind til børnene i Mælkebøtten, i så fald mest oplagt børnene fra Svaneke Børnehus.

Alle fire muligheder står åbne efter torsdagens møde i kommunalbestyrelsen. Her lagde politikerne sig kun fast på, at alle de tre ideer, der ikke indebærer at føre Mælkebøtten videre som i dag, skal beskrives i flere detaljer. Og at børne- og skoleudvalget skal kunne behandle det materiale på sit møde den 25. august, umiddelbart før kommunalbestyrelsen skal forhandle om næste års budget.

– Med budgettet sidste år aftalte vi, at vi skal se på, hvordan vi løser opgaven med vores tilbud om specialbørnehave. Det svar vil vi se, om vi kan finde i børne- og skoleudvalget, sagde udvalgsformand Morten Riis (EL).

Én ide er faldet bort som mulighed. Nemlig at fordele børnene fra Mælkebøtten ud i et antal almenbørnehaver, der så ville blive tilført såkaldte ressourcehuse.

Kritik: Kommunen henviser ikke nok

Antallet af børn i Mælkebøtten er faldet i de senere år. Da specialbørnehaven sidste år igen optrådte på kommunens sparekatalog, luftede Danske Handicaporganisationer og flere andre høringsparter, at kommunen bevidst har henvist færre børn til Mælkebøtten end før, og at børn med særlige behov har fået sværere ved at komme ind. Den kritik afviste kommunen.

Også i denne omgang anbefaler både forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, LEV Bornholm, og Danske Handicaporganisationer, at Mælkebøtten får lov at bestå i uændret form. Det samme gør Handicaprådet, der gerne vil have flere børn ind i Mælkebøtten og også peger på, at antallet af børn i Mælkebøtten rent statistisk bør være højere, end det er i dag.

Skolebestyrelsen på Kildebakkeskolen ønsker også, at kriterierne for at komme ind på Mælkebøtten bliver set efter i sømmene, “så det sikres, at de børn, der har behov, visiteres til Mælkebøtten fremover”, hedder det i høringssvaret fra Kildebakkeskolen.

S og V er uafklarede

Som kommunalbestyrelsens største parti har Socialdemokratiet endnu ikke lagt sig fast på en favoritmodel. Heller ikke Venstre har som det næststørste parti gjort op, hvor det står.

– Det er en sag, der kalder på mange følelser. Set fra vores side ønsker vi stadig et fagligt stærkt tilbud om en specialbørnehave. Sagen kalder også på, at vi kigger indad og ser på, om vi udelukker nogle børn, der burde gå i Mælkebøtten, sagde Bente Helms (S).

– Vi skal se på, hvordan vi kan gøres vores tilbud bæredygtigt, tilføjede hun.

Andre partier har derimod allerede valgt blandt de fire muligheder.

– Vi går ind for at bevare Mælkebøtten, som den er. Men vi kan godt være med til også at få belyst de tre andre scenarier, sagde Linda Kofoed Persson (DF) torsdag aften.

– Vi har nogle børn, der ikke kan komme ind på Mælkebøtten, men som heller ikke fungerer i normalområdet. Men jeg sikker på, at vi vil kunne give dem nogle muligheder ved at styrke vores specialtilbud, sagde hun.

– Vi går ind for at tilknytte specialbørnehaven til Kildebakken. Det er jo bestemt heller ikke udelukket, at mange af børnene fortsætter deres skolegang på Kildebakken, sagde Leif Olsen (SF) i kommunalbestyrelsen.

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten foretrækker at lade specialbørnehaven køre uændret videre. Blandt alternativerne kan forældrene bedst acceptere, at en almenbørnehave flytter ind i Mælkebøtten. Her peger forældrene på Svaneke Børnehus.