Jesper Rungholm, DAT. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

DAT om flyaftale: Svært at tolke dens betydning

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre om en hjælpepakke til flybranchen.

Der bliver således afsat 259 millioner kroner, som skal skal hjælpe den hårdt trængte flybranche under coronakrisen.

Umiddelbart siger Jesper Rungholm, direktør i DAT, som beflyver Bornholm, at aftaleteksten ikke gør ham vanvittigt meget klogere.

Vi behøver slet
ikke frygte for,
om der er en
grøn fremtid
i luftfarten.
Jesper Rungholm,
direktør

– Det er svært at tolke, hvad den får af betydning, siger han.

– Men jeg sidder med teksten her, og det er da glædeligt, når den indleder med at fortælle, at for at genstarte flytrafikken understøtter man indenrigsflyvningen med 135 millioner kroner. Så det må du gerne citere mig for. Og at det bliver i op til fem måneder er også glædeligt.

Til gengæld har flydirektøren sværere ved at kommentere, at beregningsgrundlaget for støtten er forskellen fra en belægning på 20 procent op til 70 procent, og at det reelle støttebeløb vil afhænge af belægningen.

– I forhold til, hvordan det skal foregå, er jeg ude i det blå, siger han.

– For det er ikke nogle tal eller en metodik, der siger mig noget som helst om ruteøkonomi i øvrigt, så det bliver spændende at se, hvad man har forestillet sig.

Til gengæld er Jesper Rungholm også glad for starttidspunktet for støtten, som aftalen angiver til den 1. august.

– Det er også glædeligt, siger han.

Men ville du ikke have været gladere, hvis man havde sagt den 1. juli?

– Nej, den 1. august er fin, for vi skal have tid til at indrette os efter det og til at sætte billetterne op til salg. Den 1. juli kan vi alligevel ikke gøre noget ved, vi kan hverken ændre på vores fartplaner eller sælge nogle billetter eller noget som helst. Men den 1. august giver os tid til at få lagt billetter op og sætte dem til salg til august måned.

Aftalen taler også om støtte til nogle udenrigsruter?

– Det kan jeg ikke bruge til så meget, siger Jesper Rungholm.

– Vi har kun to udenrigsruter, fra Esbjerg til henholdsvis Aberdeen og Stavanger, og der giver man rabat, så vi kan få 25 procents reduktion af vores udgifter i lufthavnen i Esbjerg, og det er selvfølgelig glædeligt, men det er ikke det, der kan gøre, at vi starter ruterne op igen. Det bliver ikke det her, der er afgørende, det rækker det slet ikke til, så tilskuddet kommer ikke til at spille ind på vores beslutningstagen om at genåbne ruterne eller ej.

Totalt set

Der er også et klimabidrag i aftalen?

– Ja, det er rent og skært akademisk for mig. Vi er comitted, og vi behøver slet ikke frygte for, om der er en grøn fremtid i luftfarten. De fleste har vist også bemærket, at det, at flyene ikke har fløjet i de seneste måneder, reelt ikke har haft nogen klimamæssig betydning. Fly sviner slet ikke nok til, at det har noget at sige, hvilket jeg har set selv klimaentusiaster bemærke.

– Så det er ren og skær symbolpolitik, vi er ovre i religionsområdet. Hvis du permanent halverede al luftfart, sparede du totalt set én procent CO2 på verdensplan. Hvis du i stedet skar den CO2, som varme- og elindustrien laver, ned med kun to procent i alt, så ville det have samme effekt, som hvis du halverede luftfarten, siger Jesper Rungholm.

Han er overbevist om, at grønt flybrændstof via den såkaldte Power-to-X-teknologi bliver en realitet inden for en overskuelig årrække.

Hovedelementerne i aftalen

• Der afsættes 135 millioner til at understøtte indenrigsflyvninger i fem måneder. Populært sagt vil staten opkøbe tomme flysæder på den del af belægningen, der er mellem 20 og 70 procent.
• Der afsættes 90 millioner til at kompensere danske lufthavne, som reducerer de lufthavnstakster, som flyselskaberne betaler. Kompensationen vil være på 25 procent i fem måneder.
• Der afsættes 9 millioner til Vestdanmark Connected, som arbejder for at tiltrække udenrigsruter til Vestdanmark.
• Der afsættes 25 millioner til et klimabidrag. Det kan for eksempel bruges til udvikling og produktion af grønne flybrændstoffer.

Kilde: TV 2

Pressefoto