Jessica Meinertz, specialeansvarlig kræftsygeplejerske. Foto: Bornholms Hospital

Frimurerorden bidrager til livskvalitet i den sidste tid

For patienter i palliativ fase kan det være en stor udfordring at komme ud af sengen. Og hvis patienten samtidig er fysisk stor, har smerter eller er svækket, er det også en krævende opgave for de sundhedsprofessionelle at hjælpe patienten.

Løftet foregår
mest skånsomt
med en lift, så
personalet ikke
skal hive og trække
i patienten.
Jessica Meinertz,
kræftsygeplejerske 

Ønsket om en lift, der kan løfte tunge patienter, har stået højt på ønskelisten hos det palliative team på Bornholms Hospital. Plejepersonalet hjælper uhelbredeligt syge patienter, som tilbringer den sidste tid i livet på det lindrende afsnit på Bornholms Hospital, hvor omsorg og kærlig pleje er i højsædet. Frimurerordenen på Bornholm har netop doneret en lofthængt lift, der kan løfte og flytte tunge patienter.

Det oplyser kommunikationskonsulent på hospitalet Pernille Christine Gjede i en pressemeddelelse, som fortsætter:

– Den lofthængte lift er en kæmpe hjælp, når vi skal hjælpe en smerteplaget patient op så skånsomt som muligt, fortæller Jessica Meinertz, som er specialeansvarlig kræftsygeplejerske  på Afsnit for Lindrende behandling på Bornholms Hospital.

– Løftet foregår mest skånsomt med en lift, så personalet ikke skal hive og trække i patienten og dermed risikere at påføre yderligere smerter. For eksempel hvis en fysisk stor patient ønsker at mærke brisen fra vinduet eller solens lune stråler. Nu kan vi via loftliften, som kan løfte rigtig mange kilo, hjælpe patienten ud af sengen og over i kørestolen, så vedkommende kan sidde og nyde udsigten og det gode vejr.

– Loftliften kommer til at have stor betydning for rigtig mange af vores patienter, som er hos os i deres sidste levetid. Den giver mulighed for, at de allermest svækkede eller smerteplagede patienter kan komme ud af sengen og over og sidde i solen og indsnuse sommeren. Det giver kvalitet i livets sidste tid.

Frimurerordenens medlemmer samler ind for at støtte gode formål i samfundet.

– Og da vi ikke har et “rigtigt” hospice på Bornholm, er det en glæde at kunne støtte det lindrende afsnit på vores lokale hospital med denne lift, siger Pelle Dam Olsen, som er ordførende mester for Sankt Johannes Logen Egin, som alle logebrødre på Bornholm er medlem af, i pressemeddelelsen.

Jessica Meinertz, sygeplejerske, sammen med Pelle Dam Olsen, ordførende mester for Sankt Johannes Logen Egin. Foto: Bornholms Hospital