Winni Grosbøll roser de bornholmske studerende for deres engagement i debatten om ny uddannelsesledelse på Bornholm. Arkivfoto: Allan Rieck.

Winni Grosbøll om ny uddannelsesledelse: De skal vise os, at de fortsat prioriterer Bornholm

Københavns Professionshøjskoles beslutning om at nedlægge Andreas Grosbølls stilling som uddannelsesleder på lærer- og pædagoguddannelsen i slutningen af maj måned medførte uro og bekymring både blandt de studerende og det politiske landskab på Bornholm. Nu har borgmester Winni Grosbøll sammen med Børne- og Skoleudvalgets formand, Morten Riis, og kommunaldirektør Johannes Nilsson holdt møde med de to dekaner Annegrete Juul og Jakob Harder, der sidder i direktionen på Københavns Professionshøjskole.

– Vi har holdt møde for at snakke om den aktuelle debat om den nye ledelsesstruktur og de bekymringer, som de studerende på Bornholm har haft i forbindelse med det. Vi har haft brug for at få en uddybning af, hvad tankerne bag den nye struktur er, og hvordan de på Københavns Professionshøjskole har tænkt sig at opprioritere lærer- og pædagoguddannelsen på Bornholm, fortæller Winni Grosbøll.

Reel bekymring

Hun forstår de studerendes bekymring ved den nye ledelsesstruktur, der betyder, at lærer- og pædagoguddannelsen fremover skal ledes fra København.

– Jeg har tidligere holdt møde med de studerende, og de bekymringer, de er kommet med til mig, har jeg videreformidlet på mødet med Københavns Professionshøjskole. Jeg synes, de bekymringer er helt reelle. For eksempel bekymringen for, hvad det her kommer til at betyde for mængden af de fysiske fag på Bornholm, for det er vigtigt at have fysisk undervisning for at have et godt uddannelsessted, siger Winni Grosbøll.

På mødet har dekanerne forklaret hensigten med den nye ledelsesstruktur, og der er grund til at være positiv, mener Winni Grosbøll.

– Som borgmester er jeg selvfølgelig interesseret i, hvordan vi sikrer os, at vi har gode uddannelser på Bornholm. Københavns Professionshøjskole har gjort meget for at opprioritere uddannelserne på Bornholm de sidste par år, og på mødet blev vi betrygget i, at det også vil være sådan fortsat. Jeg synes, de tanker, de gør sig om uddannelserne på Bornholm, virker gode. Men jeg har også sagt til dem, at det er op til dem at vise os, at de fortsat prioriterer uddannelserne på Bornholm, fortæller Winni Grosbøll.

Ikke kun skidt

Hun forstår den umiddelbare skepsis, der opstod, da Københavns Professionshøjskole meldte ud, at man ville skabe tættere sammenhæng mellem uddannelserne i København og på Bornholm samtidig med, at man fjernede den lokale uddannelsesleder. Men Winni Grosbøll mener også, der kan komme noget godt ud af den nye ledelsesstruktur.

– Som bornholmer har jeg jo også set mange opgaver forsvinde til København, hvor det ikke er blevet til det bedre. Men der har også været gode oplevelser med det, hvis man for eksempel ser på sundhedsområdet, hvor vi har gavn af at være en del af Region Hovedstaden. Så det er ikke partout skidt, når noget rykkes til København, men vi skal selvfølgelig sikre, at vi forsat har gode uddannelser på Bornholm. Det kræver en uddannelsesledelse, der også er fysisk til stede og har sin gang på Bornholm, når der er brug for det, siger Winni Grosbøll.

Hun understreger, at det er Københavns Professionshøjskoles direktion, der bestemmer, hvordan professionshøjskolens organisation skal se ud, men at kvaliteten på uddannelserne er vigtigt for Bornholms Regionskommune som samarbejdspartner.

– Vi har ambitionen om at løfte børneområdet på Bornholm, og der er det altafgørende, at vi forsat uddanner dygtige lærer og pædagoger lokalt. Når vi ser på vores arbejdsstyrke, så går det igen, at det er nemmere at rekruttere i de fag, hvor vi uddanner lokalt. Så det er meget vigtigt for Bornholm, at vi har de her velfærdsuddannelser som lærer- og pædagoguddannelsen, siger Winni Grosbøll.

Stærke studerende

Da Københavns Professionshøjskole meldte ud, at der ikke længere skulle være en lokal uddannelsesleder på lærer- og pædagoguddannelsen, gik de bornholmske studerende både til de lokale medier og deres faglige organisationer. Det bemærkede borgmesteren også og kvitterer for deres engagement.

– Det gode ved den debat, der har været, er, at man blandt andet har oprettet DSR lokalt på uddannelserne på Bornholm. Jeg synes, det er rigtig positivt, at de studerende organiserer sig og engagerer sig så meget i forhold til deres uddannelsessted. Jeg er sikker på, det er med til at give et godt studiemiljø fremadrettet også, siger Winni Grosbøll.

Ifølge hende, har direktionen på Københavns Professionshøjskole meldt ud, at de vil rekruttere en underviser, der skal være fast på læreruddannelsen på Bornholm. Winni Grosbøll mener, det er en opkvalificering, som kan være med til at styrke læreruddannelsen, der i øjeblikket ikke er ret stor og som er baseret på flere undervisningformer herunder netbaseret undervisning.