10. klassecentret holder til på Vibegårdsvej 5 i Rønne. Foto: Berit Hvassum

Ungdomsskoleleder om 10. klasseskolen: Vi er meget tilfredse med at være på Vibegårdsvej

SKOLE

Knapt et års arbejde med ideen om at drive 10. klasseundervisning på Campus Bornholm er sat på pause og muligvis helt afsluttet. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil har i et brev til borgmester Winni Grosbøll givet afslag på en dispensation, der skulle gøre det muligt at lave 10. klasseundervisning på Campus Bornholm uden også at skulle drive et kommunalt 10. klassetilbud ved siden af. På 10. klasseskolen forholder man sig ikke til, hvorvidt 10. klasse skal drives på Campus Bornholm eller ej. For Groa Vinterberg Nissen, der er leder af Ungdomsskolen og dermed 10. klasseskolen, er det vigtigste, at 10. klasseundervisningen er god.

– For os handler det om at lave en god skole. Hvor den skole så ligger, det er en politisk beslutning. Det er sindssygt vigtigt at lave et godt 10. klassetilbud uanset hvilken matrikel, det foregår på. Vi lægger vægt på at danne og uddanne de unge, så de bliver klar til en ungdomsuddannelse. Det gør vi ved, at de får mulighed for at reflektere over, hvad de gerne vil, og at de bliver klogere både fagligt og på sig selv og omverdenen. Det er vores opgave, uanset om det er her eller på Campus Bornholm, siger hun.

Groa Vinterberg Nissen er godt tilfreds med de nuværende faciliteter på 10. klasseskolen på Vibegårdsvej. Foto: Jacob Jepsen

Gode faciliteter

Groa Vinterberg Nissen fortæller, at der er rig mulighed for at lave god 10. klasseundervisning i rammerne på Vibegårdsvej.

– Vores nuværende faciliteter er rigtig gode. Vi har lokaler, der ikke umiddelbart ligner almindelige klasselokaler, og når eleverne starter her, er de med til at indrette og gøre det til et godt undervisningsted for dem. Her er der fleksibilitet til at lave undervisning efter de elever, vi har. Der er gode lokaler og omgivelser. Vi er meget tilfredse med at være her, siger hun.

Ifølge Groa Vinterberg Nissen er der på 10. klasseskolen fokus på at give eleverne et godt studiemiljø med medbestemmelse.

– Hos os får de unge et år, hvor de er sammen med andre unge som dem selv, hvor de kan trække vejret og finde ud af, hvad de vil. De bliver fagligt klogere, og de får også et ungdoms- og uddannelsesmiljø, hvor vi lægger op til, at de selv tager ansvar, byder ind og er deltagende, siger Groa Vinterberg Nissen.

Tæt på campus

Et af argumenterne i forslaget om at drive 10. klasseundervisning på Campus Bornholm er, at man kunne skabe endnu tættere bånd mellem 10. klasse og de lokale ungdomsuddannelser. Groa Vinterberg Nissen fortæller, at der allerede er et tæt samarbejde og fokus på brobygning mellem 10. klasse og de bornholmske ungdomsuddannelser.

– Vi har allerede et tæt samarbejde med Campus Bornholm. Vi har vores EUD10-klasse, der har 30 procent af deres undervisning ude på campus. I vores andre klasser er der også et godt samarbejde, hvor de har undervisning på hhx og htx flere gange om året. Vi samarbejder også med social- og sundhedsskolen, og så har vi brobygning to uger om året. Vi er tætte og vil gerne være endnu tættere og bruge hinandens kompetencer. Det bliver vi ved med at arbejde på, uanset hvilken matrikel, det foregår på, siger hun.

Børne- og undervisningsministerens afslag på dispensationen til muligheden for 10. klasseundervisning på Campus Bornholm betyder, at ideen i hvert fald ikke kan føres ud i livet i år. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil lægge ideen i graven eller afvente en lovændring i Folkeskoleloven, så 10. klasseundervisning fremover kan drives af Campus Bornholm, uden Bornholms Regionskommune samtidig er forpligtet til at have et kommunalt 10. klassetilbud ved siden af.