Jens Borg Spliid har været præst i Nexø i næsten ni år. Nu går turen til Vestjylland. Foto: Jens-Erik Larsen

Nexø skal have ny præst: Det er med vemod i sindet, vi tager afsked med byen

NEXØ

Nexøs Kirkes menighedsråd skal i gang med at søge efter en ny præst. Sognepræst Jens Borg Spliid, der blev ansat i 2011, skal være præst i et nyoprettet pastorat med de tre sogne, Nr. Vium, Herborg og Troldhede i Vestjylland og flytte til Nr. Vium.

– Det er så langt ude, at kragerne er vendt, siger præsten, der rykker fra præsteboligen i Bredgade i Nexø til en præstegård langt ude på landet. Han tiltræder stillingen i Vestjylland den 1. august.

Jens Borg Spliid blev indsat som præst i Nexø-Poulsker Pastorat i 2011 og afløste dengang sognepræst Finn Kappelgaard, der gik på pension efter 27 år som sognepræst i Nexø.

For Jens Borg Spliid bliver det til knap ni år i Nexø, og præsten er da også vemodig over at rejse fra Nexø.

– Vi har det godt her, og der er ingen grund til at flytte, men vi blev opfordret til søge embedet. Det gjorde vi, og vi så sådan på det, at hvis vi fik det, så var det Guds vilje og meningen, at vi skulle det, og det endte med, at det blev os. Det kommer noget bag på os, for vi havde troet, at vi skulle være her i mange år. Men du er nødt til at lytte, hvis Gud siger, at hey, det er det her, du skal nu.

– Men det er med en del vemod i sindet, vi tager afsked med byen, menneskene – og naturen på Bornholm, ikke mindst. Og desværre når jeg heller ikke at konfirmere årets konfirmander, da konfirmationerne jo er flyttet til midt i august, siger Jens Borg Spliid.

Han kom til Nexø med mange nye ideer. For eksempel at kirken skulle åbne sig mere og tage de digitale medier i brug samt nye ideer til konfirmandundervisningen, blandt andet at alle konfirmander som del i konfirmandforberedelsen kom på konfirmandlejr og gennem en vågenat i kirken.

– Vi har fået en ekstremt positiv modtagelse af vores konfirmandundervisning. Det er dejligt, at de har været glade for det, og jeg har da også nået at se nogle af mine konfirmander få deres børn døbt i kirken.

I det nye pastorat i Vestjylland er man også interesserede i de nye ideer til konfirmandundervisning. Her håber Jens Borg Spliid også at kunne introducere sit største ønske – nemlig at kunne tage konfirmanderne med på rejse til Jerusalem.