Kommunen bør ikke gøre de opstillede pavilloner lovlige, mener bestyrelsen for Dueodde Badehotel. Illustration fra høringsmaterialet.

Badehotel kritiserer pavilloner hos naboen

Ejerforeningen på Dueodde Badehotel mener ikke, at kommunen bør give tilladelse til en byggeansøgning fra naboen – Dueodde Diner & Steakhouse.

Restauranten har ved sin tilhørende iscafe opført fire pavilloner uden at søge byggetilladelse. Efterfølgende har ejer søgt om tilladelse til opførsel af de fire pavilloner på ejendommen, og ansøgningen er 12. juni sendt i høring hos blandt andet hotellet.

Der søges om lovliggørelse af de allerede opførte pavilloner. I ansøgningen oplyses, at de fire pavilloner består af en stålkonstruktion og et stoftag. Da stoffet ikke er vandtæt, er der efterfølgende monteret ståltrapezplader som tag. Pavillonerne er skruet fast til træterrassen.

Pavillonerne er 4 gange 3 meter og 2,5 meter i højden. Samlet udgør pavillonerne et areal på 48 kvadratmeter.

Ejerne vurderer selv, at der cirka vil kunne opholde sig 40 personer i pavillonerne.

Vil have dem fjernet

Dueodde Badehotel mener ikke, at pavillonerne skal lovliggøres, skriver Klaus M. Jensen, formand for bestyrelsen for ejerforeningen Dueodde Badehotel i et høringssvar til kommunen.

Ifølge høringssvaret mener hotellets ejerforening, at området omkring restauranten er præget af rod og “tivolisering”, ligesom ejerforeningen blandt andet også mener, at et højt hegn skæmmer området.

Ejerforeningen mener, at Bornholms Regionskommune bør stille krav om, at restaurantens udendørsaktiviteter skal begrænses til den større udendørs terrasse, der allerede findes på den anden side af restauranten, og mener, at der generelt bør foretages en forskønnelse af området mod Fyrvejen, herunder “at gamle hestevogne og andet, der er placeret på offentlig vej bliver fjernet.”

– Hvilket efter vores vurdering ligeledes omfatter de pavilloner, der søges lovliggjort, skriver ejerforeningens bestyrelse, og anmoder Bornholms Regionskommune om at sikre, at ejeren fjerner pavillonerne, og at der i det hele taget foretages en oprydning på grunden.

Rystet over kritik

Ifølge restauratør Hanne Halberg var restauranten ikke klar over, at der skulle søges byggetilladelse til pavillonerne. Det har man nu gjort.

Hun kan dog ikke genkende kritikken af, at området skulle være præget af rod og tivolisering.

– Jeg er helt rystet over kritikken og bliver ked af det. Vi har en campingvogn på området. Affald hentes to gange om ugen, græsset bliver slået. Ved sæsonstart vil der altid være lidt rod, men efter at sæsonen nu er startet, er der ikke rod i området, mener Hanne Halberg, og opfordrer kritikerne til at komme og tage nye billeder.

At området skulle være “tivoliseret”, kan hun heller ikke genkende.

– Vi har ingen gynger eller hoppeborge. Ja, vi har en plastikkamel, vi har fået foræret, og vi har en hestevogn i træ, fordi vi har en interesse i amerikansk historie.

Tommy Halberg, der driver restauranten sammen med Hanne Halberg, mener, at høringssvaret fra badehotellet er ren chikane.

– Vi mener alt er i orden, og har søgt de nødvendige tilladelser.

Planloven og byggeloven kræver, at der til opførsel af pavilloner i landzonen skal søges både landzonetilladelse og byggetilladelse, og at naboerne skal høres. Høringsfristen for sagen er 3. juli 2020.