Mattias Landberg-Krarup er ny formand for Nyker Borgerforening.

Byens nye “stationsforstander”: Mattias overtog huset og formandsposten

Formanden for Nyker Borgerforening bor i den gamle stationsbygning på Stationsvej 11. Sådan er det fortsat, selv om Kim Kock-Hansen i onsdags stoppede som formand, fordi han er flyttet til Rønne. Køberen af den gamle station, Mattias Landberg-Krarup, er nemlig foreningens nye formand.

NYKER

Formanden for Nyker Borgerforening bor i den gamle stationsbygning på Stationsvej 11. Sådan er det fortsat, selv om Kim Kock-Hansen i onsdags stoppede som formand, fordi han er flyttet til Rønne. Køberen af den gamle station, Mattias Landberg-Krarup, er nemlig foreningens nye formand.

Det fremgår ikke ligefrem af handelen, at formandsposten følger med huset. Men de to havde faktisk talt om, at der blev en post ledig i borgerforeningens bestyrelse, og Mattias Landberg-Krarup var interesseret. At den nye nykerbo så også skulle overtage formandsposten var ikke en del af snakken. Men sådan faldt det ud ved konstitueringen efter generalforsamlingen.

– Jeg havde på forhånd tænkt, at hvis ikke andre ville, ville jeg sige ja til formandsposten med sikkerhed i, at det her er noget, vi gør i fællesskab, siger Mattias Landberg-Krarup.

– Sådan har det også været hidtil. Det er en god bestyrelse, hvor folk løfter i flok, bekræfter Kim Kock-Hansen den nye formand, da vi møder de to til en snak på den gamle station.

Fire generationer i Nyker

Her har den nye formand indrettet sig sammen med sin kone Signe og sønnen Norman på halvandet år. Her har de masser af plads at boltre sig på både inde og ude.

– Vi har været gift i syv år, og vi kommer fra en lejlighed i Gentofte. Vi havde begge job i København, men mange ting talte for, at vi flyttede til Bornholm, selv om jeg tidligere havde sagt, at det ville jeg aldrig komme til. Min kone er bornholmer, og nu er vi tæt på hendes familie. Faktisk har vi nu fire generationer samlet i Nyker.

– Vi kiggede rundt på hele øen, primært det vestlige Bornholm. Vi ville gerne have noget luft og plads, så vi også kan have overnattende gæster. Signe er vokset op kun 100 meter herfra og har drømt om at bo i dette hus. Så det var drømmehuset, og det tog ikke mange dage at få handelen på plads.

Betyder meget for familien

Mattias Landberg-Krarup siger, at han elsker at engagere sig i frivilligt arbejde og specielt lokalt.

– Jeg var med i et kvæggræsserlaug i København, hvor vi har noget kvæg gående ved Gentofte Sø. Det skulle jeg ud af, og så var det nærliggende at træde ind i borgerforeningen i stedet for.

Hvorfor er du interesseret i frivilligt arbejde, hvor du bor?

– Nyker er en by, der har betydet meget for en stor del af min familie, og det er en by, der kommer til at betyde meget for min familie i fremtiden. Derfor vil jeg gerne fra start være med til at byde ind med, hvad jeg kan. Men jeg er også ny på Bornholm, selv om min mors familie er fra Hasle. Så det handler også om at møde nogle mennesker og se den by, jeg er flyttet til.

Skal lytte til alle i byen

Hvad er det, du kan byde ind med?

– Det er ud over helt banal fysisk arbejdskraft, at jeg kommer med en masse viden om events og arrangementer. Så jeg har nogle ideer, og jeg kan lide at skabe relationer, samarbejde og få udnyttet de muligheder, der ligger foran os.

– Jeg synes allerede, at der ligger nogle muligheder i den familiedag, som blev foreslået ved generalforsamlingen.

– Vi er i en tid, hvor der ikke er så mange muligheder for sociale arrangementer, så det giver os tid til at undersøge mulighederne for, hvad der kan lade sig gøre. Jeg synes, at vi skal bruge tiden til at lytte til de andre, både i borgerforeningen og de andre foreninger og til dem, der ikke er en del af foreningslivet, slutter Mattias Landberg-Krarup.

 

 

Uddannelsesleder

– Jeg er kok, så fagligt så jeg også nogle muligheder i form af Bornholms gastronomiske renommé, siger Mattias Landberg-Krarup om flytningen til Bornholm.

Han startede den 1. februar som uddannelsesleder for kokkeuddannelsen og HG-merkantil på Campus Bornholm. Her kan han bruge både sine erfaringer med arbejde som kok og med undervisning i syv år i Meyers Madhus på Nørrebro. Signe havde arbejde i Nordea, men er endnu ikke kommet i job på Bornholm.

 

 

Mattias Landberg-Krarup og Kim Kock-Hansen i haven foran den gamle Nyker Station, hvor Kim Kock-Hansen boede med sin familie i 11 år. De er nu flyttet til Rønne, og huset er overtaget af Mattias Landberg-Krarup og familie.

Foreningerne får ny energi

– Flere foreninger i Nyker har skiftet ledelse, og det tror jeg helt af sig selv giver noget ny energi og nye ideer, siger Kim Kock-Hansen, der netop er stoppet som formand for Nyker Borgerforening.

Du sagde i din beretning ved generalforsamlingen, at du desværre var nødt til at træde ud af bestyrelsen?

– Ja, jeg synes, det er vigtigt at præge det sted, man bor. Hvis man har noget at byde ind med eller gerne vil noget, er det det rigtige sted at være. Det er et spændende arbejde og et godt selskab.

– Der har selvfølgelig også været kriser – når brugsen lukker, og Store Legedag stopper. Men jeg synes, at vi har været gode til at finde løsninger. Vi har arrangeret Danmark Dejligst og fællesspisninger. Det er sjovt, når der kommer masser af mennesker til det, vi arrangerer, og vi kan stå og sige: “Det klarede vi, os syv i bestyrelsen”.

– Det er også sjovt at opleve, når folk kommer og spørger, om de må være med i bestyrelsen. Jo flere der byder ind, des sjovere er det at bo her. Vi har skabt nogle forandringer i byen i de senere år og sat skub i nogle nye ting. Når vi er blevet børnefamiliernes by, er det vigtigt, at det også er børnefamilier, der repræsenterer bestyrelsen, siger Kim Kock Hansen.

Skal du engagere dig i noget nyt?

– Det skal jeg jo. Jeg er kommet med i den gruppe, der skal være med til at redesigne Natur Bornholms udstilling, siger Kim Kock-Hansen, der har en uddannelse som geolog og har arbejdet i mere end 20 år i it-branchen og har en master i oplevelsesledelse.

– Og så har jeg en stor passion for engelske motorcykler, som jeg godt kunne bruge noget mere tid på…

 

 

Nyker Station

Blev bygget i 1912 som en station på jernbanestrækningen Rønne-Allinge.

Toget kørte på strækningen 1913-1953.