Arkivfoto.

DTU om energiø: 1.200 faste arbejdspladser

I ansøgningen fra Bornholms Energi og Forsyning vurderer Danmarks Tekniske Universitet, hvad det vil betyde for Bornholm og det lokale arbejdsmarked, hvis der omkring øen skal bygges havvindmølleparker med en effekt på to gigawatt og Bornholm skal fungere som energi-ø, sådan som regeringen har foreslået.

“DTU vurderer, at et projekt som det på Bornholm kan betyde ca. 50.000 arbejdspladser i konstruktionsfasen og 1.200 faste arbejdspladser til drift og vedligehold,” skriver kommunens administration i sagsfremstillingen.

Kommunen tager dog et forbehold for beskæftigelseseffekten af en energiø.

“Skal man udfordre de tal Bornholms Energi og Forsyning kommer med, så lad os sige, at 10 procent er realistisk i forhold til arbejdspladserne. Så vil det stadig betyde 5.000 arbejdspladser i etableringsfasen, som vil lægge penge på Bornholm, og 120 faste arbejdspladser placeret på Bornholm til drift og vedligehold bagefter.

Projektets målsætning:

Ifølge et powerpoint-slide, som er det eneste bilag til ansøgningen, er det hensigten, at projektet Offshore Energy Hubs skal udmønte sig i disse konkrete resultater:

– En køreplan frem mod 2030 og 2050 for den trinvise udvikling af offshore-energiklynger i Danmark.

– En detaljeret vurdering af power-to-x-mulighederne og effekten på energimarkederne og energiforbrugerne, herunder også skibsfarten.

– Udvikling af nye analyseredskaber for energiøer og power-to-x

– To prototyper til kombineret produktion og transmission af elektricitet+hydrogen fra vindenergi.