Foto: Jacob Jepsen

Studerende går i dialog med ny ledelse: Vi skal have en kanonfed læreruddannelse på Bornholm

Der har været en del uro og bekymringer blandt både lærer- og pædagogstuderende på Campus Bornholm i kølvandet på Københavns Professionshøjskoles beslutning om at nedlægge Andreas Grosbølls stilling som lokal uddannelsesleder på lærer- og pædagoguddannelsen. Torsdag mødtes lærerstuderende og pædagogstuderende med deres nye uddannelsesledere, der sidder på Københavns Professionshøjskoles afdelinger i København.

Som repræsentant for de lærerstuderende var blandt andet Trine Staur, der er næstformand for de lærerstuderendes landskreds på Bornholm. Hun fremlagde de studerendes kritik af processen omkring Københavns Professionshøjskoles nedlæggelse af stillingen som lokal uddannelsesleder på Bornholm.

Uddannelse

Der har været en del uro og bekymringer blandt både lærer- og pædagogstuderende på Campus Bornholm i kølvandet på Københavns Professionshøjskoles beslutning om at nedlægge Andreas Grosbølls stilling som lokal uddannelsesleder på lærer- og pædagoguddannelsen. Torsdag mødtes lærerstuderende og pædagogstuderende med deres nye uddannelsesledere, der sidder på Københavns Professionshøjskoles afdelinger i København.

Som repræsentant for de lærerstuderende var blandt andet Trine Staur, der er næstformand for de lærerstuderendes landskreds på Bornholm. Hun fremlagde de studerendes kritik af processen omkring Københavns Professionshøjskoles nedlæggelse af stillingen som lokal uddannelsesleder på Bornholm.

– Vi har en kritik af måden, hvorpå den her afskedigelse er sket. Som lærerstuderende føler vi os ret overset i forbindelse med den beslutningsproces, og vi er uforstående overfor, hvordan beslutningen om at nedlægge uddannelseslederstillingen og studievejlederstillingen er blevet truffet. Specielt fordi det jo sker lige efter en pandemi og op til en sommerferie, en periode, hvor folk skal til eksamen, siger Trine Staur.

Hun fortæller, at timingen for fyringen af Andreas Grosbøll synes at være helt skæv.

– Det har skabt en dominoeffekt af bekymringer. Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra de lærerstuderende om, hvem de skal henvende sig til i forhold til studievejledning. Der har også været en masse forvirring omkring fag. Der har været en masse bekymringer om, hvorvidt vi lige som socialrådgiveruddannelsen bliver en uddannelse med optag kun hver andet år, siger Trine Staur.

Hvorfor er I bekymrede for det?

– Vi er bekymrede for, om det til slut kan betyde, at vi ikke får nok optag, og at uddannelsen bliver lukket. Det er det, der har rørt sig hos os. Det har været enormt bekymrende ikke at være med i den her beslutningsproces. Vi sidder som studerende og tænker, hvorfor har vi overhovedet studenterdemokrati, hvis de (ledelsen, red.) alligevel ikke henvender sig til os, siger hun.

Fyringen af Andreas Grosbøll har skabt “en dominoeffekt af bekymringer”, siger Trine Staur. Foto: Jacob Jepsen

En håndsrækning

Sammen med forperson for Lærerstuderendes Landskreds, Rasmus Holme, har de lærerstuderende på Bornholm henvendt sig til Københavns Professionshøjskoles ledelse med deres bekymringer. Det har resulteret i, at de lærerstuderende torsdag var til møde med Lis Madsen og Svende Svendsen, der er henholdsvis institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ny uddannelsesleder for læreruddannelsen på Bornholm. Trine Staur fremlagde de bornholmske lærerstuderendes kritik af forløbet og gik dialog med ledelsen om de studerendes ønsker til uddannelsen fremover.

– Jeg ser det her møde som en håndsrækning, hvor vi igennem dialog måske sammen kan være med til at skabe en styrket læreruddannelse på Bornholm. Det er jo både i vores og i deres interesse, siger Trine Staur.

Hvad er I kommet med af ønsker?

– Der har været tale om en helsingørmodel, som man kan lade sig inspirere af, som så vidt vi kan forstå giver en mere praksisnær uddannelse. For eksempel betyder det, at man kan få en mentorlærer, hvor man en gang om ugen er en del af et praksissamarbejde ude på folkeskolerne. I Lærerstuderendes Landskreds er vi jo virkelig begejstrede for idéen om en mere praksisnær uddannelse. Jeg håber på, vi kan lave en bornholmermodel, så vi kan tilpasse det til øen og de vilkår, vi har her, siger Trine Staur.

Styrket uddannelse

Hun og hendes medstuderende håber på, at mødet med Lis Madsen kan styrke læreruddannelsen på Bornholm, sådan som Københavns Professionshøjskole har argumenteret med i forbindelse med hele omstruktureringen af ledelsen på Campus Bornholm.

– Vi er åben for dialog, og det er det, hele det her møde handler for os. At komme med nogle punkter, som både handler om vores bekymringer, som vi mangler en afklaring på, og så at tale om, hvad vi som studerende ønsker at få ud af den her lidt specielle situation. Det tyder på, at vi måske kunne komme ud af det her med en styrket og kanonfed læreruddannelse på Bornholm, siger Trine Staur.

Hvordan vil I sikre jer, at det så også bliver til noget?

– Vi vil være i løbende dialog med ledelsen, indkalde til møder med de studerende og fortsætte med at tale på vegne af de lærerstuderende på Bornholm. Forhåbentlig vil de (Københavns Professionshøjskoles ledelse, red.) det samme som os. Jeg går ud fra, at man som ledelse gerne vil have en god relation og en åben dialog med de studerende, siger Trine Staur.

De lærerstuderende på Bornholm fik torsdag opbakning og følgeskab af Caroline Holdflod Nørgaard, der er lærerstuderende i København og medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse. Hele dagen var der møder mellem de lærer- og pædagogstuderende, repræsentanter fra deres faglige organisationer, de nye københavnsbaserede uddannelsesledere og institutchefer.

Svende Claus Svendsen er ny uddannelsesleder på læreruddannelsen på Bornholm. Privatfoto

Ny leder optimistisk

Den nye uddannelsesleder på læreruddannelsen på Bornholm er Svende Svendsen, der også er uddannelsesleder for Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse i Helsingør. Ifølge ham var mødet med de lærerstuderende konstruktivt, og han ser mange muligheder i læreruddannelsen på Bornholm.

– Vi havde en god dialog, hvor de studerende fik udtrykt deres bekymring, men også viste god forståelse for det, vi (Svende Svendsen og institutchef Lis Madsen, red.) kom med. De var blandt andet bekymret for, om uddannelsen ville blive mere netbaseret, end den er i forvejen, og det kunne vi afkræfte. Det er ikke vores mål i det her, siger Svende Svendsen.

Institutchef Lis Madsen havde samme indtryk af mødet med de studerende.

– Vi havde en god diskussion om, hvilke alternativer, der kan være, så man bruger de forskellige undervisningsformer og måske finder en hybridform, hvor vi stadig har netbaseret undervisning, men også i højere grad får undervisning med fysisk tilstedeværelse, siger hun.

Både hos de studerende og den tidligere uddannelsesleder Andreas Grosbøll er der bekymring for, om den nye ledelsesstruktur i Københavns Professionshøjskole vil medføre, at der kommer mindre optag på læreruddannelsen på Bornholm, fordi Andreas Grosbøll har brugt meget tid på at hjælpe de ansøgere, der ikke kommer direkte fra gymnasielle uddannelser, ind på uddannelsen. Men ifølge Lis Madsen og Svende Svendsen er der ikke grund til bekymring.

– De opgaver, der har ligget på den tidligere uddannelsesleder bliver lagt ud på flere personer, som det også er i det øvrige KP (Københavns Professionshøjskole, red.). Personerne skifter, men set-uppet er stadig det samme, siger Svende Svendsen.