Arkivfoto: Berit Hvassum

Ny ledelse: Bornholm skal være laboratorie

Bornholms Tidende mødtes torsdag med den nye ledelse af lærer- og pædagoguddannelsen på Bornholm. Til stede var Lis Madsen, der er institutchef for læreruddannelsen, Svende Svendsen, der nu er uddannelsesleder for læreruddannelsen, Kirsten Balle, der er institutchef for pædagoguddannelsen, og Randi Bjørndal Jensen, der nu er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen. De fire ledere kom fra København til Bornholm for at møde de studerende på lærer- og pædagoguddannelsen og vende den bekymring, de studerende har i forbindelse med, at direktionen på Københavns Professionshøjskole har besluttet at omorganisere ledelsen af deres uddannelser.

Uddannelse

Bornholms Tidende mødtes torsdag med den nye ledelse af lærer- og pædagoguddannelsen på Bornholm. Til stede var Lis Madsen, der er institutchef for læreruddannelsen, Svende Svendsen, der nu er uddannelsesleder for læreruddannelsen, Kirsten Balle, der er institutchef for pædagoguddannelsen, og Randi Bjørndal Jensen, der nu er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen. De fire ledere kom fra København til Bornholm for at møde de studerende på lærer- og pædagoguddannelsen og vende den bekymring, de studerende har i forbindelse med, at direktionen på Københavns Professionshøjskole har besluttet at omorganisere ledelsen af deres uddannelser.

– Vi har drøftet en række af deres bekymringer, og vi har forklaret vores tanker om, hvad der skal ske med arbejdet med uddannelserne fremadrettet. De studerende har været bekymret for at miste den nærhed, der er ved at have en lokal leder. Der har vi forklaret, at det arbejde bliver delt ud på flere funktionerne nu. Der vil være en lokal koordinator og en kontaktperson på stedet, som de kan gå til, siger Lis Madsen, institutchef for læreruddannelsen.

Den nye uddannelsesleder Svende Svendsen oplevede samme bekymring fra de studerende, men fortæller også, at mødet med de studerende førte til gode snakke om, hvor læreruddannelsen på Bornholm skal hen nu.

– Vi vil udvikle, ikke afvikle. Vi vil udvikle på det produkt, der allerede er her på uddannelsen. De studerende har taget godt imod os, og vi har snakket med dem om, at der ikke er et før og efter i det her. Vi vil køre videre med den uddannelse, de kender, og så udvikle på den, siger han.

Vi kan lære af Bornholm

Institutchefen for pædagoguddannelsen, Kirsten Balle, og den nye uddannelsesleder på pædagoguddannelsen, Randi Bjørndal Jensen, har samme oplevelse efter deres møde med de pædagogstuderende. Ifølge dem har de mødt de pædagogstuderende bekymring med en forsikring om, at der stadig vil være en lokal forankret ledelse i form af en studiekoordinator og en praktikkoordinator, som to af de studerendes nuværende undervisere er udnævnt til at være.

– Vi forstår behovet for den lokale forankring, og det har vi også hele tiden tænkt, at der skulle være. Da vi fik italesat det, begyndte de studerende at tale med om, hvordan arbejdet med uddannelsen skal være fremadrettet, og det fik vi nogle rigtig gode ting ud af, siger Randi Bjørndal Jensen.

 

Det er ikke Københavns
strategi, der skal rulles
udover Bornholm

 

Alle fire ledere udtrykker en begejstring for mødet med de studerende, undervisere og samarbejdspartnere i blandt andet kommunalt regi – og for projektet omkring De Små Børns Bornholm, som er et bornholmsk projekt med støtte fra Egmont Fonden.

– Uddannelserne på Bornholm er anderledes end i København, og derfor kan vi få enormt meget viden til København ved også at være tættere forbundet med uddannelserne på Bornholm. Vi ser muligheden for at bruge Bornholm som laboratorium, hvor vi kan undersøge og indsamle viden til gavn for hele Københavns Professionshøjskole. Det har vi også gode erfaringer med fra læreruddannelsen i Helsingør, siger Svende Svendsen.

– Ja, det er ikke Københavns strategi, der skal rulles udover Bornholm, men lige så meget at kunne lære af det, der sker herovre. Vi har blandt andet et projekt på Campus Carlsberg om arbejdet i daginstitutioner i udsatte boligområder, der ville det være oplagt at samarbejde med De Små Børns Bornholm-projektet. Vi har fået en bevidsthed om at bruge de kvaliteter, der er her, og det tror jeg bliver tydeligere med den nye organisationsstruktur, siger Randi Bjørndal Jensen.

De nye uddannelsesledere ville ikke svare konkret på, hvor ofte de vil være til stede på Campus Bornholm. Men begge forsikrede om, at de ville komme mere i perioder, hvor der er brug for det. De nyudpegede lokale koordinatorer, som er fundet blandt uddannelsernes undervisere, skal varetage den daglige kontakt med de studerende.