Johnny Asmussen stopper. Foto: Allan Rieck

Formanden bliver skiftet ud

IDRÆT

Hasle Idrætsforening vælger ny formand på generalforsamlingen i klubhuset fredag aften.

Johnny Asmussen stopper efter fem år på posten.

– Vi i er i bestyrelsen enige om at foreslå Hans Christian Pedersen som ny formand, og han har takket ja, oplyser Johnny Asmussen.

Den kommende formand er i forvejen i bestyrelsen som sekretær.

– Jeg bliver i bestyrelsen som suppleant for at være den nye formand behjælpelig med at komme ind i arbejdet. Der er blandt andet forskellige ting i forbindelse med coronanedlukningen, som vi skal have på plads, siger Johnny Asmussen.

– Vi har søgt om tilskud fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, blandt andet fordi vi ikke har kunnet holde bankospil. Aflysningen af Sildefesten kan vi ikke få kompensation for. Vi har til gengæld den glæde, at nogle orkestre, vi havde booket i år, i stedet for har sagt ja til at komme i 2021. Så det meste af det program, vi havde planer om i 2020, kan overføres til næste år. Det er rigtig fint, siger Johnny Asmussen.