Jørgen Mahlert har i 10 år stået i spidsen for Hasles flaghold, og selv om han snart fylder 87, har han ikke tænkt sig at stoppe lige med det samme. Foto: Berit Hvassum

Jørgens hold hejser flagene i Hasle

FRIVILLIGE

Det er måske ikke så mange, der ser dem. For de er typisk på spil tidligt om morgenen og først på aftenen. Men mange hasleboer er glade for deres indsats, for det er Hasle Bytings flaghold, der sørger for, at Dannebrog bliver hejst i byen, når det er flagdag, eller der er noget specielt at fejre i Hasle.

Jørgen Mahlert fylder 87 år om nogle få dage. Men her er tale om en frisk næsten 87-årig, der står i spidsen for flagholdet. Han styrer slagets gang fra den gamle planteskole på Fælledvej, hvor holdet har sit depot og værksted.

Vi møder Jørgen Mahlert grundlovsdag, hvor han har sendt sine tre medhjælpere denne dag ud med hver 15 flag. To klarer den lange flagallé igennem byens hovedgade, Storegade – den ene den nordlige del, den anden den sydlige del. Den tredje tager sig af flagene på Fælledvej.

Jørgen Mahlert har fem hjælpere, så alle ikke behøver at møde hver gang. Er der afbud, er Jørgen frisk på selv at tage en tur på cyklen.

– Jeg har et godt hold. De kommer, når jeg spørger.

Bent Ole Vilhelmsen har været frivillig hjælper på flagholdet i tre-fire år. Grundlovsdag sørgede han for flagene i Storegade, fra den sydlige rundkørsel og ind til Rådhuset. Foto: Berit Hvassum

Glasfiberstænger

Opgaven er heldigvis blevet noget lettere. For det første, fordi flagholdet har fået hovedkvarter tættere på byen. For det andet, fordi de gamle træflagstænger er skiftet ud med glasfiberstænger, som kommunen har sagt god for kan stå permanent.

– Vi fik de første 25 glasfiberstænger for fire år siden, og i år har vi fået 20 mere. Det var tidligere et slæb, fordi vi skulle ud at sætte træflagstængerne op hver gang, vi skulle flage. Den gang kørte vi ud i bil. Nu kan vi køre ud på cykel med anhænger, hive dannebrogsstanderen ned og hejse Dannebrog, fortæller Jørgen Mahlert.

Flagchefen viser, at holdet netop har været i gang med at lave reoler til de gamle træflagstænger under et nyt halvtag. Dem har man nu som reserve og til brug, når der skal ekstra flag op ved specielle arrangementer på havnen eller på fælleden.

Mens de tre medhjælpere er ude med flagene, går Jørgen Mahlert og rydder lidt op og laver lidt småting.

– Når vi er færdige med at sætte flagene op, holder vi en “morgenandagt”, hvor vi får en gammeldansk til halsen. Og om aftenen, når vi har taget flagene ned, har vi en “aftenandagt”, hvor vi får en øl, fortæller Jørgen Mahlert.

Det er også fast, at man mødes en times tid hver onsdag i sæsonen for at drøfte situationen og løse forskellige små opgaver.

Flagene blever hejst på Fælledvej. På en almindelig flagdag hejses 45 flag i byen. Ved store begivenheder kommer der ekstra flag op. Foto: Berit Hvassum

Frivilligt arbejde

Aase og Jørgen Mahlert flyttede til Bornholm for 12 år siden og slog sig ned i Hasle, hvor deres datter, Karin Pihl, og familie bor. Jørgen Mahlert er københavner. Han arbejdede i mange år som shippingmand og i det københavnske havnevæsen, hvor han stoppede i 1999.

For Jørgen Mahlert er det naturligt at involvere sig i frivilligt arbejde. Han har tidligere været aktiv i sejlklubber. Så han var kun lige blevet haslebo, da han begyndte at hjælpe petanqueholdet med at sætte flag op.

Da petanquespillerne besluttede at stoppe med flagene, påtog Jørgen Mahlert sig opgaven med at etablere et nyt flaghold. Det er 10 år siden, og han er frisk på at fortsætte så længe han kan.

– Jeg cykler 10 km hver morgen. Jeg har en plan om, at jeg skal cykle Bornholm rundt.

Et atypisk år

2020 er også for flagholdet atypisk på grund af coronanedlukningen. Normalt ville de have været ude allerede i påsken for at markere Hasles mange påskeaktiviteter. I år startede sæsonen først med Hasles fejring den 29. maj af, at skolen igen får en overbygning.

På en almindelig sæson kommer flagene op i Hasle by på alle officielle flagdage og til lokale begivenheder som påske i Hasle, havnens dag, sildefest, børnefestivalen, cykelløb og til konfirmationer i Hasle og Rutsker.

– Vi flagede også, da dronningen var her. Det var en stor dag, siger Jørgen Mahlert.

 

 

Jørgen fik en pris

Jørgen Mahlert modtog i 2019 Hasle Bytings ildsjælepris.

Begrundelsen fra Hasle Byting var, at Jørgen Mahlert gør en kæmpe indsats på flagholdet, er aktiv i lokalarkivet og filmværkstedet, ligesom han er meget engageret i byens børnefestival, og så siger han aldrig nej til at tage en ekstra tørn.