Der er brug for en koordineret indsats fra østersølandene hele vejen rundt, hvis sælerne i Østersøen skal bekæmpes, mener Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening på linje med Danmarks Fiskeriforening. Foto: Jens-Erik Larsen

Sælplagen er langt fra løst med ny plan: Østersølande skal samarbejde, mener fiskeriformand

Selvom en ny sælforvaltningsplan fra Miljøstyrelsen gør det lettere for fiskerne at få tilladelse til at skyde sæler, er det langt fra nok til at løse fiskernes problemer med sæler. At der må skydes problemsæler og ellers 40 sæler om året ved Bornholm er langt fra nok, når der estimeret er et sted mellem 40.000 og 50.000 sæler i Østersøen, mindst det samme i Nordsøen og adskillige tusinde i de indre farvande, mener Dansk Fiskeriforening.

– Sælen går i fiskernes garn. De æder fangsten og inficerer torskene med leverorm og parasitter. Så selvom den ser sød og ser nuttet ud, så er det helt afgørende, at rovdyret bliver reguleret. Miljøstyrelsen har netop udsendt en ny sælforvaltningsplan. Der er gode takter, men desværre tør ingen tage fat om nældens rod, mener Dansk Fiskeriforening.

Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, mener, at det er en dråbe i havet, hvad der må reguleres, så problemet med sælen vil stadig vokse. I det store billede batter det ikke. Der skal ske en større indsats, mener fiskeriformanden.

Til Bornholms Tidende uddyber Thomas Thomsen:

– Der er brug for en koordineret indsats fra østersølandene hele vejen rundt. Sælerne svømmer jo omkring, om det er så Polen, Litauen eller Bornholm, siger Thomas Thomsen.

Fiskerformanden mener derfor, at Østersøen i forhold til bekæmpelse af sælerne skal ses som et samlet område.

– Det er fint, at miljøminister Lea Wermelin i Danmark har taget problemet op, men indsatsen skal koordineres hele Østersøen rundt. Det er ikke nok, at man gør noget hver for sig, landene skal sætte sig ned sammen, siger Thomas Thomsen.

– Det vil kræve en international indsat på tværs af Østersølandene, hvis man vil bringe sælerne i balance med den øvrige natur, mener også Danmarks Fiskeriforening.

Ned på 10.000 sæler

Vil man problemet til livs, så bør sælerne i Østersøen reguleres helt ned på 10.000, mener Danmarks Fiskeriforening.

Fiskeriforeningen mener, at et antal på 10.000 sæler er mere end rigeligt til at sikre, at sælen ikke er truet.

– Det skal ses i lyset af, at ligesåvel som vi skal passe på sælerne, har vi også forpligtelser til at passe på fiskebestandene i Østersøen. Der skal være plads til andet end sæler, siger Thomas Thomsen.

Hvordan skal vi nå ned på 10.000 sæler?

– Det skal landene snakke sammen om, siger Thomas Thomsen, som mener, at landene selv er ude om, at problemet nu er så stort, at man – ifølge fiskerne – har behov for at fjerne tusindvis af sæler.

– Den situation er vi i, fordi man har ladet det løbet helt af sporet, mener fiskerformanden.

Bornholm hårdt ramt

Det er især i Østersøen, at sælerne udgør et problem. Her er torskebestanden hårdt medtaget.

– Torskekvoten for 2020 blev reduceret med 92 procent, og det lover heller ikke godt for 2021. Jeg er slet ikke i tvivl om, at sælen er årsagen til de store problemer, som vi ser. Især øst for Bornholm er fiskene inficeret med leverorm, som kommer fra sælerne. Det er en katastrofe for bornholmsk fiskeri. Det viser jo bare, hvor slemt det er, når fiskerne ikke kan hente en dagsløn og få det til at hænge sammen økonomisk, siger Thomas Thomsen, som gentagende gange har rejst problemet over de seneste ti år.

– Vi bliver færre og færre fiskere hele tiden. Politisk passivitet gør, at torskebestanden har det, som den har det, og så lukker “butikkerne” – fiskeerhvervet, siger han.

Landsdækkende problem

I resten af de danske farvande mærker fiskerne også, at det er blevet sværere at fiske med passive redskaber tæt under land på grund af sælerne. Garn skal længere og længere ud, før det er rentabelt at fiske.

– Erhvervsfiskeriet må råbe højt og forlange, at der også gøres noget ved sælerne langs kysten i Nordsøen. Ellers ender det med, at det kystnære fiskeri, som vi kender det, uddør. For fiskerne skal længere og længere ud med deres redskaber for at fange noget, siger formand for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, som bestemt ikke er imponeret af den nye forvaltningsplan for sæler.

– Det er noget værre hykleri, at man sætter kamera på fiskerne, der fanger et par kilo torsk på en rejse, når man har sæler, der æder tusindvis af torsk. Man ved ikke, præcist, hvor mange fisk sælerne æder. Men det er meget vigtigt at vide, hvor fiskerne fanger et par torsk. Man har heller ikke tænkt sig at gøre noget reelt ved sælerne. Det er stadig kun problemsæler og de 40 sæler rundt om Bornholm, der må skydes. Eneste ændring er, at det er blevet lidt lettere at søge om at skyde dem, siger Jesper Juul Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin havde idag ikke mulighed for at kommentere på kritikken af indsatsen overfor sælerne.

Fisk i tal

I 2018 landede de danske fiskere 671.288 tons fisk, og bruttoomsætningen var på ca. 3,5 milliard kroner. Heraf udgjorde bruttoomsætningen hos fartøjerne i Danmarks Fiskeriforening 2,5 milliard kroner.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening