Arkivfoto

Ny velfærdsalliance sikrer to U-landskampe på bornholmsk græs

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde en ny velfærdsallianceaftale for perioden 2020-2023 mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune. Aftalen bringer fodbolden i spil på nye måder, hvor borgere i forskellige aldre bliver en del af nye og spændende initiativer og aktiviteter, og hvor fodbold og fællesskaber er omdrejningspunktet.

Erik Lund Hansen, formand for Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget glæder sig over aftalen: – Denne aftale skal vise os nye måder at bruge fodboldens mangfoldige muligheder på til glæde og gavn for mange borgere i forskellige aldre. Jeg er meget glad for aftalens bredde. Aktiviteterne involverer mange af de fagcentre i kommunen, som løfter vigtige opgaver inden for velfærd, skole, beskæftigelse og sundhed.

To ungdomslandskampe 

Samtidig lægger Erik Lund Hansen ikke skjul på sin begejstring over, at det i aftalen med støtte fra Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget også er lykkedes at finde finansiering til, at DBU i aftaleperioden vil afvikle minimum to ungdomslandskampe på Bornholm.

DBU Bornholm er også begejstrede for aftalen.

– Vi er naturligvis meget glade for, at vi nu på flere områder kan fortsætte og udbygge vores gode samarbejde med Bornholms Regionskommune. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale i at få øens fodboldklubber endnu mere involveret i et tæt samarbejde med børnehaver og skoler rundt om på øen. Bornholms Regionskommune understøtter med denne aftale vores fælles ambition om at få flest mulige piger og drenge introduceret til fodbolden gennem leg, læring, bold og bevægelse, siger Lars Albæk, formand for DBU Bornholm.

En af de kommende aktiviteter i aftalen handler om børns muligheder for øget trivsel og sundhed igennem et tættere samarbejde mellem skole og fodboldklubber. Ud fra devisen, at trygge og glade børn lærer bedst, tilbydes øens 4., 5. og 6. klasser muligheden for at deltage i et undervisningsforløb, der kombinerer fodbold, sundhedsviden og trivsel blandt kammeraterne. Her skal eleverne lære at drible uden om usunde fødevarer, score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt.

En anden af de kommende aktiviteter i aftalen er ”Fodbold for fitness”, som er motionsfodbold med dokumenteret effekt på sundheden for borgere, som er ramt af sygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre livsstilssygdom-Velfærdsalliamncen me.

Aftalen skal vise os nye måder at bruge fodboldens mangfoldige muligheder på til glæde og gavn for mange borgere i forskellige aldre. Jeg er meget glad for aftalens bredde.