Måger er en fast bestanddel af torvelivet på Store Torv i Rønne. Mens restauranterne holdt lukket under coronakrisen, blev de ekstra aggressive på grund af mangel på føde. Arkivfoto: Berit Hvassum

Efter kritik og masser af henvendelser om måger: Kommunen planlægger borgermøde, men vil ikke forpligte sig økonomisk

Et informationsmøde om mågebekæmpelse skal afholdes i slutningen af året. Det besluttede natur- og miljøudvalget på tirsdagens udvalgsmøde, hvor mågeregulering var på dagsordnen.

– Vi har allesammen i udvalget fået mange henvendelser fra borgere, siger formand Leif Olsen (SF) om baggrunden for den politiske behandling.

På mødet vil kommunen formidle reglerne på området og give anbefalinger i forhold til at skræmme måger bort og forebygge deres tilstedeværelse.

Desuden vil kommunen sende en mail ud til spisestederne med udeservering, hvori restauratørerne bliver mindet om at holde deres arealer rene, så mågerne ikke tiltrækkes. Ingen nye regler eller krav er dog på vej, understreger Leif Olsen.

Politikerne havde på forhånd bedt embedsværket undersøge, hvilke handlemuligheder kommunen har. Som vi skrev i onsdagsavisen, er der flere mågeplagede bornholmere, som mener, at kommunen burde gøre langt mere.

Men det er ikke nemt, forklarer Leif Olsen, da regulering af mågebestand er et anliggende, som Naturstyrelsen administrerer.

– Er der en måde, vi kan komme uden om det på? siger udvalgsformanden om oplægget.

Sonderingen bragte ikke nye muligheder for en mere aktiv involvering på banen:

– Der er ikke så voldsomt meget, vi kan gøre – desværre, lyder konklusionen fra Leif Olsen.

Et borgermøde er ifølge SF’eren et af de mest offensive træk, regionskommunen kan tage med den eksisterende lovhjemmel.

Kommuner kan koordinere

“Der er ikke økonomiske eller mandskabsmæssige ressourcer til at lave en større indsats mod måger”, skriver den kommunale administration om tilgangen til mågeregulering. Bornholms Tidende har spurgt Naturstyrelsens vildtkonsulent, Niels Worm, som kommunen også havde konsulteret sig hos, hvor langt kommunerne kan gå.

Er der forskel på, hvor aktivt kommunerne går ind i mågebekæmpelsen?

– Det er der ikke rigtigt. Det er de færreste kommuner, der går ind i det. I nogle enkelte kommuner er Naturstyrelsen bemyndiget til i samarbejde med kommunen at udpege nogle områder til regulering. Så får kommunen en mere generel dispensation, og kommunen kan så koordinere indsatsen, frem for det er den enkelte borger, siger Niels Worm.

En sådan generel dispensation vil dog ifølge Leif Olsen ikke løse grundejernes problemer.

Kommunalfuldmagten definerer, hvilke opgaver en kommune må påtage sig, og ligesom snerydning i indkørsler og på private fortove skal ordnes af grundejerne, må kommunen ikke organisere mågebekæmpelse på ikke privat grund. Derfor kan kommunen heller ikke bidrage ved at købe en drone og stille den til rådighed for mågeplagede borgere uden adgang til mågereder på taget, sådan som andelsboligforeningsformand Jette Juul Nielsen efterspørger.

– Selv hvis kommunen havde udstyret, måtte vi kun gøre det på kommunale områder, siger Leif Olsen og tilføjer, at mågereder på taget af børnehaver eller andre offentlige bygninger er en sjældenhed.

Olie på æg

Fra 2004 til 2012 stod kommunen – med Naturstyrelsens godkendelse i ryggen – for at organisere skydning af måger på Store Torv i Rønne, men effekten var ikke som ønsket, og affyring af rifler i de tidlige morgentimer vakte heller ikke begejstring i nabolaget, beretter Leif Olsen. Mere succesfuld er oliebehandling af æg, som kommunen kan rådgive om, men ikke udføre.

– Det er langt den mest effektive form for behandling, siger Leif Olsen.

Når han spørges om, hvad kommunens bedste træk mod mågernes hærgen i byerne har været siden 2012, er svaret:

– Noget af det mest effektive, vi har gjort de seneste år, er at sætte låg på skraldespandene.

Ifølge Leif Olsen har han fået flest henvendelser fra Rønne, men også borgere i blandt andet Nexø, Allinge og Gudhjem har bragt mågeproblemet op hos politikerne, fortæller Leif Olsen.

– Generelt hører vi om problemer med måger fra kystbyer med restaurationsliv, siger han.