Østersøtorsk med ormelarver. Foto: Kurt Buchmann

Forskning i torskeorm er blevet til ph.d.-afhandling

De enorme problemer med orm i østersøtorsk er nu blevet til en forskerafhandling.

Dyrlæge Foojan Mehrdana fra veterinærskolen på Københavns Universitet har i en årrække med hjælp fra lokale fiskere på Bornholm udforsket problemerne med ormelarver i østersøtorskens lever. Hun var med til at kortlægge, hvordan forekomsten af parasitterne er steget i takt med, at gråsælerne i Østersøen har formeret sig ganske betragteligt, fortæller Kurt Buchmann, Københavns Universitet.

Forskerens arbejde er samlet i en større ph.d.-afhandling, som Foojan Mehrdana forsvarede 28. maj. På grund af pandemi-situationen måtte opponenten fra Australien dog være med på en netforbindelse, men trods udfordringerne var alle tilfredse med indsatsen, fortæller Kurt Buchmann.

Ormene i torskens lever stammer fra sælerne, som bærer de voksne orm i mavesækken. Ormelarverne afgiver en række stoffer, som påvirker torsken og dens immunsystem ganske betydeligt. Dr. Mehrdana har kunnet dyrke ormene i laboratoriet, har kunnet isolere ormenes sekreter og tilmed påvise, hvorledes de aktiverer og ændrer fiskens immunreaktioner. Ormene er nemlig så udspekulerede, at de forsøger at undgå afstødning når torsken aktiverer sit immunsystem.