– Vi mener ikke, det kan være rigtigt at give denne tilladelse, når hverken terrænændringssagen eller stisagen er afgjort, siger Jens Christensen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Bornholm. Foto: Elisabeth Krogh

Dueodde-sagen fortsætter: Friluftsråd og Danmarks Naturfredningsforening vil have genoptaget byggesag

Ejeren af ejendommen på Fyrvejen 11 ved Dueodde har ikke reetableret området, som han skulle, mener Friluftsrådet Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm.

Derfor har de to foreninger anmodet Kystdirektoratet om at genoptage sagen om adgang til Dueodde Fyr.

Her har ejeren ændret sti- og vejforløb og afspærret offentlighedens adgang, men der er også ændret i terrænet indenfor strandbeskyttelseslinjen, og det er denne del af sagen, der bør vurderes igen, mener de to foreninger.

Ifølge en afgørelse fra Kystdirektoratet skulle terrænet reetableres inden september 2018, men det er slet ikke sket i tilstrækkeligt omfang, mener Friluftsrådet Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, oplyser Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

– Området ved Dueodde Fyr er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, som skal beskytte de danske kyster mod ændringer. Der står klart og tydeligt i afgørelsen, at arealet ikke må være have, men i dag er der græsplæne og der er 6-15 meter klitareal, der ikke er genskabt. Der er altså tale om en kraftig tilstandsændring, når klitter ud til Østersøen på en af Bornholms unikke naturperler er ændret til græsplæne, siger Kurt Pedersen, der er næstformand i Friluftsrådet Bornholm. Derfor har både Friluftsrådet Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm anmodet om at få sagen genoptaget.

Tvivlsom vurdering fra Kystdirektoratet

Samtidig stilles spørgsmål til Kystdirektoratets ageren i sagen.

Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm har forsøgt at få aktindsigt i Kystdirektoratets sagsbehandling, men i følge formand Anna Sofie Poulsen er Kystdirektoratets ageren i sagen tvivlsom:

– Vi undrer os over Kystdirektoratets ageren. Kystdirektoratet fulgte ikke op på sagen efter påbuddet i 2018, men godkendte i 2019 den delvise reetablering. To måneder inden godkendelsen meddelte Kystdirektoratet til Miljø- og Fødevareklagenævnet, at terrænnet var under reetablering, hvilket betød, at nævnet droppede videre handling i sagen. Endelig ser det ikke ud til, at der brugt billeder af området før terrænændringen i sagsbehandlingen, og derfor er vurderingen efter vores opfattelse sket på mangelfuldt grundlag, siger Anna Sofie Poulsen, formand for Danmarks Naturfredningforening Bornholm.

Hun påpeger desuden, at Kystdirektoratets godkendelse af terrænændringen indenfor strandbeskyttelseslinjen, må anses for at være en dispensation fra forbuddet mod sådanne terrænændringer, men det er sket uden, at Kystdirektoratet har truffet en decideret afgørelse. Det kan være et brud på forvaltningslovens regler, der betyder at sagen skal genoptages.

Uanstændig sagsbehandling

Friluftsrådet Bornholm mener, at myndighedernes sagsbehandling er alt for langsom.

Sagen har kørt siden 2017 og blandt andet omfattet politianmeldelse af ejeren, en retssag (der endnu ikke er afviklet) og flere klager.

– Der har været uanstændigt lange sagsbehandlingstider ved samtlige myndigheder, og vi har ikke fået klar besked om tidsplaner. Det har kostet mange timers arbejde fra frivillige, organisationer og myndighedernes side. Sagen har været fremme i Bornholms Regionskommune, Kystdirektorat, Miljø- og Fødevareklagenævn, Politiet og er fortsat i behandling hos retten på Bornholm. Der har tilsyneladende ikke været samarbejde mellem instanserne. Vi har mest oplevet manglende opbakning og konsekvens fra myndighedernes side, og føler ikke, at vi er blevet taget alvorligt. Vi har hele tiden skulle presse på, fortæller Kurt Pedersen.

Der er aktuelt flere sager på Bornholm, hvor ejere eller nye ejere opkøber sommerhuse og forsøger at lukke af for offentlighedens adgang til den omkringliggende natur, mener Friluftsrådet.

Mens klagerne over, at ejeren af ejendommen på Fyrvejen 11 har foretaget ulovlige terrænændringer endnu ikke er afgjort, har Kystdirektoratet givet dispensation til, at ejeren må bygge en tilbygning mod nord fra fyrbygningen 8,5 meter ud i terrænnet.