Arkivfoto: Allan Rieck

Sælforsøg gøres permanent – og fiskere får længere ja til at skyde garn-angribende sæler

Der er godt nyt til de fiskere, der er trætte af, at sæler angriber deres garn.

Med en ny sælforvaltningsplan skal fiskerne nemlig ikke søge om tilladelse til at skyde disse sæler lige så ofte, som det tidligere var tilfældet.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Fremover skal der blot søges om tilladelse til at skyde garn-angribende sæler en gang om året. Tidligere skulle der søges en gang om måneden.

Derudover gøres en forsøgsordning, der siden 2016 har givet mulighed for at skyde op til 40 gråsæler om året ved Bornholm, permanent.

Samtidig fjernes kravet om et særligt sæljægerkursus for at kunne deltage i reguleringen. Man skal dog have et jagttegn.

Som en del af den nye plan gennemføres også et pilotprojekt med lokale fiskere og jægere, der får betaling for at foretage reguleringen.

En arbejdsgruppe bestående af forskere og interesseorganisationer fortsætter under den nye forvaltningsplan.

De er blevet bedt om undersøge mulighederne for også at regulere sæler i fredningsbælterne ved åmundinger.

Her har lystfiskere peget på, at sælerne kan være et problem for sårbare fiskebestande.

Derudover skal vilkårene for regulering ensartes på tværs af arter og landet.