Regionskommunen har sat gang i planlægningen for et nyt boligområde i Rønne Syd på det ubebyggede område på ydersiden af Valmueløkken og bag Strandvej. Foto: Berit Hvassum

Naboer til muligt boligområde taler insekternes sag

Der er ikke udelt begejstring ved udsigten til et nyt boligområde på ydersiden af de eksisterende løkker i Rønne Syd. Allerede inden en egentlig lokalplanlægning er i gang, bliver der i flere høringssvar advaret om, at eventuelt byggeri vil gå ud over det lokale dyreliv. Det fremgår af regionskommunens hjemmeside.

“Vi har ikke mange områder på Bornholm, som står som markområder. Rønne Syd har stået sådan i 30-40 år. Det har bevirket, at mange sjældne dyr holder til her, blandt andet markfirben, salamandere, flagermus, svaler, vibe og 50-70 andre dyr. Jeg har ikke tal på insekter. Her er rigtig mange sommerfugle, bier og natsværmere. De kan ikke bare rykke hen til de næste marker, da de er opdyrkede”, lyder det i et høringssvar, hvoraf det også fremgår, at det er et område, folk virkelig sætter pris på at færdes i.

Mulighed for dyrehold

Nogle beboere på Strandvejen mener, at det planlagte byggeri i op til tre etager ikke passer til de allerede eksisterende kvarterer, og så deler de bekymringen for den lokal fauna.

“Det vil ødelægge det rige dyreliv, der er i området i øjeblikket”, skriver de.

Derudover er de bekymrede for, hvad planen betyder for deres mulighed for dyrehold og udlejning af ferielejligheder.

“Vi er i landzone, og ønsker at vedblive med dette”, skriver de.

I et tredje høringssvar skriver afsenderen kort og godt, at det er en dårlig idé, fordi det ødelægger et naturområde.