Svartingedal Skolen. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

I den mellemliggende periode har en lukning truet: Hasle får overbygning igen efter 11 år

Onsdag den 24. juni 2009 var det sidste »sidste skoledag« for de ældste elever på skolen i Hasle. 9. a og b holdt dimissionsfest den dag på det, der var hasleafdelingen i Skole Nord. 11 år efter får skolen igen en overbygning, og den begynder med etableringen af en 7. klasse efter sommerferien.

I årene efter kommunesammenlægningen til Bornholms Regionskommune med virkning fra 2003 blev der for alvor taget hul på den bornholmske skolestruktur med nedlæggelser og sammenlægninger til følge. Det mærkede man blandt andet i Nyker, hvor Nyker Skole blev lukket i 2004 (og blev erstattet af friskolen Bornholms Frie Idrætsskole).

I november 2007 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere en distriktsmodel, hvor skolerne i Allinge, Hasle og Klemensker indgik i Skole Nord med Kongeskærskolen som hovedafdeling. Det indebar, at overbygningen på Klemensker Skole lukkede, og de store elever flyttede til Allinge.

“Hasle Skoles overbygning flytter, når der er plads, til Kongeskærskolen”, var kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende 7.-9. klasse i Hasle. Det var en formulering, som gav anledning til en del polemik. Men enden på det blev, at 6.-7. klasserne allerede i 2008 flyttede til Allinge, mens 8. klasse blev i Hasle for at afslutte deres skolegang her med 9. klasse i skoleåret 2008-2009.

Klemensker eller Hasle

Beslutningerne medførte langt fra, at der kom ro på området. Allerede i 2010 var skolelukninger igen på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Der var undervejs i debatten både forslag om at lukke skolen helt eller halvere den til en skole med 0.-3. klasse.

Det udviklede sig imidlertid sådan, at det blev et spørgsmål om, hvorvidt man skulle lukke skolen i Klemensker eller i Hasle. Det fik gammelt nag mellem de to lokalsamfund til at blusse op. Klemenskers argumenter om den store opbakning til skolen hjalp ikke. Det blev Hasle, der “vandt”.

Det hed sig officielt, at skolerne i Klemensker og Hasle fusionerede i 2011. Derfor skulle den gamle Hasle Borgerskole have nyt navn. Det blev Svartingedal efter den smukke sprækkedal mellem Hasle og Klemensker.

Den “nye skole” i Hasle indledte skoleåret 2011-2012 med 196 elever. 73 af eleverne kommer fra den lukkede Klemensker Skole.

Trængslerne var dog langt fra slut for skolen i Hasle. Der fulgte nogle år med små årgange. Skolen havde svært ved for alvor at vinde fodfæste i det store distrikt. En stor del potentielle elever søgte til andre skoler. I Klemensker var bitterheden stor, og der blev længe talt om muligheden for at etablere en friskole.

I 2015 kom skolen i Hasle igen i spil som lukningstruet. Men efter endnu en nervepirrende proces for de involverede stod Svartingedal Skole – efter lukninger af skoler i Vestermarie, Østerlars og Svaneke – tilbage som eneste skole uden overbygning. Og faktisk var det som en styrket skole. Distriktsmodellen blev nemlig nedlagt, og Svartingedal var nu en selvstændig skole. Politikerne besluttede samtidig, at overbygningseleverne skulle til Rønne i stedet for til Allinge, hvilket man havde været meget utilfredse med i Hasle.

Skolen blev fordoblet

Den næste store ændring for Svartingedal Skole kom allerede i november 2015, da skolen med nogle få dages varsel åbnede en asylafdeling for børn fra de bornholmske asylcentre.

Svartingedal blev med etableringen af asyldelen en stor skole. Faktisk var elevtallet på et tidspunktet fordoblet til over 300, da der var flest asylbørn. Lukningstruslen var væk. Til gengæld skabte det også udfordringer at have elever med forskellige kulturelle baggrunde og usikre vilkår. På et tidspunkt fik skolen af Arbejdstilsynet påbud om at udarbejde en voldspolitik.

I 2018 lukkede de bornholmske asylcentre, og dermed var det også slut med skolens asylafdeling. Svartingedal blev igen en lille skole med cirka 135 elever. Børne- og skoleudvalgsformand Morten Riis måtte på banen for at berolige forældre: Skolen kommer ikke til at lukke.

Bekymringen lå ellers lige for, da der i 2018 blev indskrevet kun 12 elever til den kommende børnehaveklasse.

God markedsføring

Men så begyndte vinden at vende, og de positive historier dukkede op. Svartingedal kunne ikke have ønsket sig en bedre markedsføring end den rapport om den bornholmske folkeskole, som lå klar i august 2018. Her skilte hasleskolen sig ud som den af de seks folkeskoler, hvor forældrene er mest tilfredse med deres skole.

Det var i efteråret 2018, at man i Hasle blev enige om at arbejde for en overbygning på skolen. Det skete i forbindelse med, at skolebestyrelsen holdt borgermøde og workshop. Baggrunden var en oplevelse af, at mange forældre fravælger skolen, fordi man ikke kan tilbyde et helt skoleforløb.

Man oplevede samtidig en skole med en positiv energi og flere nye aktiviteter – blandt andet dansen, som gav en pris. Der begyndte at komme tilgang af nye elever. Men skulle skolen for alvor kunne rykke, var det nødvendigt med en overbygning, argumenterede forældrene, der iværksatte flere initiativer.

Da borgmester Winni Grosbøll i september 2019 dukkede op i Hasle til et løbearrangement til fordel for overbygningen, begyndte man i Hasle for alvor at tro på sagen. Politisk kom den store landvinding, da socialdemokraterne lige før jul 2019 meldte ud, at de ligesom Dansk Folkeparti gik ind for en overbygning i Hasle.

Mange nye elever

Det kvitterede forældrene i området for, da der i januar blev indskrevet 34 nye elever (det tal er siden øget til 35), således at skolen efter sommerferien for første gang i mange år skal have to børnehaveklasser. Og efter kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj altså for første gang i endnu længere tid også en 7. klasse.