Det er på ydersiden af Valmueløkken, regionskommunen lægger op til at etablere et nyt boligområde. Der er sat gang i den indledende planlægning, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til det nye kvarter i Rønne Syd. Foto: Berit Hvassum

Kommunen efterlyser ideer til nyt boligområde: Forslag om fællespladser og bofællesskab i Rønne Syd

Et muligt kommende boligområde i det sydlige Rønne kan blive etableret omkring fællespladser, med et seniorbofællesskab og med kollektiv affaldssortering. I hvert fald hvis regionskommunen lytter til nogle af de ideer, der allerede er indsendt i forbindelse med den offentlige høringsfase, som udløber den 8. juni.

Formålet med den indledende høringsfase er netop at give offentligheden mulighed for at påvirke den videre planlægning ved at indsende ideer og forslag til boligområdet på ydersiden af de eksisterende løkker i Rønne Syd.

I et af høringssvarene opfordres kommunen til at overveje, om der er et alternativ til “det klassiske, idéforladte ‘lineal og rette-vinkler-layout’. Måske kan der laves parceller, som buer sig rundt om en fællesplads”, lyder det.

“Ikke ligusterhæk-villakvarter, det er der rigeligt af. Mange i dag ønsker belægningssten og gider ikke store haver”, står der i høringssvaret, der også kommer ind på opladere til Christiania-cykler og gode fællesarealer i klynger omkring gadekær.

Boligform for seniorer

Netop faciliteter for fællesskab går igen i flere af de indsendte høringssvar. Blandt forslagene er en legeplads i tilknytning til Den Grønne Ring samt et sted, hvor man kan lave noget fælles eller holde en børnefødselsdag. Noget i stil med Hasle Fælled med plads til leg, træning og sociale begivenheder.

I et af de indkomne høringssvar tages fællesskabstanken skridtet videre med et forslag om et seniorbofælleskab. Noget, der ifølge afsenderen mangler på Bornholm.

“Det er en boligform, der ikke findes her på øen”, står der i høringssvaret, hvor der også argumenteres for, at der skal være servicefunktioner som vicevært, fodlæge, frisør og lejligheder til familiebesøg.

Fælles affaldssortering

Hvor der i et høringssvar er forslag om at droppe lineal og rette vinkler, bliver det i et andet anbefalet at spejle det nye boligområde mest muligt i de tilstødende kvarterer i Rønne Syd. Det vil sige stisystemer, løkker med parkeringspladser, levende hegn og grundstørrelser på mindst 900 kvadratmeter.

“Tænk affaldssortering ind i planlægningen. Kunne hver enkelt løkke have sit eget sted, hvor de omkringliggende huse kunne sortere affald i stedet for at skulle have spande stående ved hver husstand”, foreslås det.

Der er også et høringssvar, der forholder sig til trafikken i området og advarer imod at etablere gennemgangsvej via Nøddeløkken, da der er kommet en del børn til.

“Ideen med at forbinde Smedegårdsvej og Strandvejen og/eller Smedegårdsvej og ringvejen, synes jeg, er særdeles god, da der opstår kødannelse på Smedegårdsvej ved afhentning af skolebørn morgen og eftermiddag”, står der i høringssvaret.