– Jeg håber, at Kommunernes Kontaktråd siger, at det er verdens dårligste idé, siger Rene Danielsson. Foto: Jens-Erik Larsen

DF’er om flere flygtninge til Bornholm: ‘Fuldstændig vanvittigt!’

Dansk Folkepartis medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm Rene Danielsson synes ikke, ideen om at modtage andre kommuners flygtninge er god.

Regionskommunen er indgået i dialog med fire nordsjællandske kommuner om at modtage deres i alt 20 kvoteflygtninge i 2021.

Et flertal i den bornholmske kommunalbestyrelse besluttede således sidste år så vidt muligt at modtage 20 flygtninge om året.

På Facebook kommenterer Rene Danielsson projektet således:

“Forhåbentlig spændes der ben for det. Bornholm skal IKKE tage den opgave fra nogen af landets rigeste kommuner. Fuldstændig vanvittigt!”.

Over for Bornholms Tidende uddyber han:

– Jeg håber, at Kommunernes Kontaktråd siger, at det er verdens dårligste idé! Vi har jo mig bekendt fået afslag på en lignende forespørgsel sidste år.

Var det ikke på grund af en tidsfaktor, som umuliggjorde det?

– Det skal jeg ikke kunne sige, men man fik i hvert fald afslag.

Grafik: Dorthe Andersen

Hvorfor mener du, det er vandvittigt?

– Jeg mener, det er vanvittigt at påtage sig en opgave, som kun vil være en nettoudgift for kommunen ud fra et ræsonnement om, at vi er gode til opgaven. Betyder det, at Hillerød og de andre er dårlige? De har trods alt bedre ressourcer, end vi har. Dertil kommer det faktum, at de fleste af flygtningene ikke har lyst til at være her. Når de er færdige med deres integrationsprogram, smutter de fra Bornholm igen. Man stavnsbinder altså nogle mennesker, som har det stramt i forvejen, og vi skal finde lejligheder og så videre til dem på midlertidigt basis. Der er ingen garanti for at det styrker tilflytningen.

Hvad siger du til argumentet om, at mange bornholmere er på vej på pension, så vi kommer til at mangle arbejdskraft?

– Det er fuldstændig korrekt, at vi har behov for at få noget kvalificeret arbejdskraft, men de her mennesker er jo ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er mennesker, der i princippet skal ses som værende socialt udsatte, og de skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet. De kan ikke gå direkte ind i den bornholmske arbejdsstyrke, uanset hvor meget de gerne ville, siger politikeren.