Arkivfoto: Allan Rieck

BAT’s nye køreplan må være en ommer

Natur- og Miljøudvalgets dagsorden for mødet den 2. juni indeholder links til BAT’s køreplanforslag. Find det på brk.dk.

Køreplanforslaget har nogle forbedringer. Blandt andet timedrift uden huller på hverdage.

Men i weekenden mistes timedriften for Nexø-Aakirkeby-Rønne.

BAT vil afskaffe ringruterne og genindføre ruterne fra 1982. Disse ruter ender i kystbyerne, hvorfra man skal være heldig for at kunne skifte til den nye rute 7 uden væsentlig ventetid. Det er kun i Nexø, at dette vil fungere.

Med BAT’s egne ord er det ruter, der kan “leve sit eget liv og ikke være afhængig af korrespondance med andre ruter”.

Det betyder, at man på hverdage skal vente 45 minutter i Svaneke, når man kommer med den ny rute 4 Rønne-Østerlars-Svaneke, før man kan komme videre med rute 7 til Nexø. I weekenden skal man vente 105 minutter. Rute 4 har endestation på Svaneke Torv, så det sydlige Svaneke må nøjes med et par daglige forbindelser, lavet af hensyn til skolerne, ellers skal man fra Rønne rejse via Nexø.

I Gudhjem vil der også blive dårlige forbindelser til den ny rute 7 mod Allinge, når man kommer med den ny rute 3 fra Rønne via Vestermarie-Østermarie. Ventetid 45 minutter.

Det må være en ommer.

Erik Nielsen, Sankt Mortens Gade 45 B, Rønne