BAT: Farvel til ringruter giver besparelser på buskørslen

For 10 år siden lagde det kommunale trafikselskab BAT sit rutenet om til det, som busserne kører efter i dag. Der blev indført ringruter, som ifølge den daværende trafikchef ville binde øen sammen med hyppig busforbindelse på tværs af hele nordlandet og østlandet uden at skulle til Rønne. Aktuelt barsler trafikselskabet med en ny helårskøreplan, som på mange måder betyder en tilbagevenden til tiden før ringruterne.

BAT foreslår en omlægning af ruterne 1-6, så de kører frem og tilbage mellem Rønne og en anden by. Rute 7 skal køre en ruten Nexø-Sandvig-Rønne hele året. Det vil ifølge BAT give en mere optimal drift.

Forslaget til den nye
køreplan er tilrettet
skolerne ringetider
og færgernes
ankomst- og afgangstider

Efter omlægningen vil betjeningen ifølge BAT blive den samme som i dag, men hver enkelt rute kan leve sit eget liv og ikke være afhængig af korrespondance med andre ruter. Det er tilfældet i dag, hvor ringruterne 1, 3, 4 og 5 skaber forbindelse på tværs af øen i Østerlars og Østermarie.

For det kommunale trafikselskab betyder omlægningen desuden, at der kan laves vagtplaner, der er optimale i forhold til regler om blandt andet arbejdstid og pauser, fremgår det af natur- og miljøudvalgets dagsorden. Udvalget behandlede sagen tirsdag og sendte forslaget til en kommende helårskøreplan i høring i BAT’s brugerråd, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

Uden at skifte bus

Forslaget til den nye køreplan er tilrettet skolerne ringetider og færgernes ankomst- og afgangstider.

Det betyder, at der på rute 4 fra Østermarie over Svaneke til Nexø kører to morgenafgange på hverdage. Det samme gør sig gældende på rute 5 fra Nexø via Aarsdale til Svaneke. Dette sker, for at elever til Svaneke Friskole og Paradisbakkeskolen ikke skal skifte bus.

På hverdage vil der ifølge BAT’s udkast til køreplaner også være betjening hver halve time i Nexø, Aakirkeby, Allinge og Sandvig. Rute 9 mellem Aakirkeby og Gudhjem kører som skolebus og kører derfor kun på skoledage.

BAT forklarer desuden, at køreplanerne bliver lavet sådan, at en rute 5 eller 6 fra Rønne til Nexø efter fem minutters ophold i Nexø bliver til en rute 7, der kører over nordlandet til Rønne. Ligeledes bliver en rute 7 fra Rønne over nordlandet til Nexø efter fem minutters ophold i Nexø til en rute 5 eller 6 mod Rønne. Dette betyder, at man kan køre fra for eksempel Allinge til Pedersker uden at skifte bus. Der er samtidig mulighed for, at en rute 5 kan vende i Nexø og returnere til Rønne, hvis BAT vælger, at rute 7 ikke skal køre på bestemte afgange.

I sommerhalvåret kører rute 8 for at opfylde et behov for kørsel i sommerhusområderne og til Brændesgårdshaven.

Penge at spare

Af sagsfremstillingen fremgår det, at øget aktivitet på Campus Bornholm betyder, at BAT’s busser er nødt til at køre ad Borgmester Nielsens Vej på alle afgange. Derfor tager det længere tid at køre ud og ind af Rønne, og det medfører, at der mangler cirka 10 minutter på hver omgang på ringruterne. Konsekvensen er ifølge BAT uforholdsmæssig meget spildtid, idet busser kommer for sent ind til at kunne køre igen på næste tur. Det betyder brug af flere busser og flere chaufførtimer.

Den foreslåede helårskøreplan udløser besparelser på flere områder. BAT behøver ikke at trykke og husstandsomdele køreplaner samt at ændre skilte på standere og i busskure to gange årligt. Der skal ikke laves vagtplaner to gange årligt, og BAT forventer at kunne spare to-tre årsværk.

Fremtidens rutenet

BAT lægger i sit forslag til en kommende helårskøreplan op til følgende rutenet.

• Rute 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge – Sandvig – og retur.
• Rute 2: Rønne – Nyker – Klemensker –Rø – Tejn – Allinge – Sandvig – og retur.
• Rute 3: Rønne – Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem – og retur.
• Rute 4: Rønne – Årsballe – Østerlars – Østermarie – Svaneke – og retur.
• Rute 5: Rønne – Bornholms Lufthavn – Nylars – Lobbæk – Åkirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø – og retur.
• Rute 6: Rønne – Vestermarie – Åkirkeby – Bodilsker – Nexø – og retur.
• Rute 7: Nexø – Årsdale – Svaneke – Listed – Gudhjem – Helligdommen – Tejn – Allinge – Sandvig – Vang – Hasle – Klemensker – Nyker – Rønne. Køres i begge retninger.
• Rute 8: Rønne – Arnager – Åkirkeby – Boderne – Sømarken – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Brændesgårdshaven – Svaneke – og retur. Køres fra maj til september i turistsæsonen.
• Rute 1N (natbus): Rønne – Muleby – Nyker v. Lindevej – Klemensker – Rutsker – Allinge – Sandvig – Tejn – Helligdommen – Østerlars – Østermarie – Almindingen – Knudsker – Rønne (som i nuværende køreplan).
• Rute 2N (natbus): Rønne – Vestermarie – Nylars – Lobbæk – Åkirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø – Aarsdale – Svaneke – Listed – Østermarie – Østerlars – Aarsballe – Knudsker – Rønne (som i nuværende køreplan).

Forslag til konkrete køreplaner kan ses på natur- og miljøudvalgets dagsorden op regionskommunens hjemmeside via adressen: kortlink.dk/2683x