Arkivfoto: Berit Hvassum.

Plan om 10. klasse på campus ser ud til at falde til jorden

Ideen om at rykke Bornholms elever i 10. klasse tættere på Campus Bornholm på bekostning af kommunens nuværende 10. klassecenter ser ud til at gå i sig selv igen. Efter tirsdagens møde i børne- og skoleudvalget ser 10. klassecentret nærmere ud til at fortsætte.

– Det tror jeg ikke på, at det bliver til noget. Jeg kan ikke se det flertal for mig, siger børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL).

Campus kan gøre 10. klasse en anelse billigere for kommunen, men det kræver, at Bornholm får dispensation fra Undervisningsministeriet. For i udgangspunktet er kommunerne forpligtet til at tilbyde 10. klasse.

– Vi har ikke fået nogen dispensation fra ministeriet, og uden en dispensation bliver det væsentligt dyrere at lave 10. klasse på campus, fordi kommunen også er forpligtet til at have et kommunalt 10. klasse-tilbud, siger Morten Riis.

Kommer dispensationen ikke, kan kommunen stå tilbage med dårlig økonomi i 10. klassecentret, hvis en del af eleverne i stedet vælger at tage 10. klasse i en bygning nær campus.

– Hvis ministeriet ender med at melde ud, at kommunen selv er forpligtet til at have et 10. klassetilbud, og at vi derfor ikke får dispensation, kan vi komme til at opretholde et tilbud med meget få elever, hvis vi også har åbnet for 10. klasse på campus, siger Morten Riis, der også ser en anden risiko.

– Der er en gevinst ved at rykke 10. klasserne tættere på Campus Bornholm, men det er ikke fordi campus kan gøre det markant billigere. Provenuet er så beskedent, at jeg synes, at risikoen er for høj. Og hvis det så bliver dyrere om nogle år, kan campus vælge at opsige aftalen, og så skal vi måske selv til at etablere et 10. klassecenter, siger han.

For at motivere kommunerne til at tænke 10. klasserne mere sammen med ungdomsuddannelserne indførte den tidligere regering et engangsbeløb på to millioner kroner til kommuner, der integrerede de to. Men den mulighed er nu faldet væk igen.

– Guleroden fra staten er forsvundet, og vi har stadig ikke nogen afgørelse fra ministeriet på, om vi kan få dispensation til ikke at have et kommunalt 10. klassetilbud. Ingen af delene gør det mere oplagt at lægge 10. klasserne ind på campus nu, siger Morten Riis.