Peterskolen. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Byport skal sikre trafik ved skole

Regionskommunen er i gang med at iværksætte sin trafiksikkerhedsplan og vil i den forbindelse etablere en byport på Almegårdsvej i Rønne.

Byporten er en af flere foranstaltninger, som skal være med til at dæmpe hastigheden ved Peterskolen.

Udover byporten omfatter projektet et helleanlæg og en stikrydsning ved den regionale cykelvej til Nyker, begge dele på en rød hævet flade. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

Det er tanken, at det skal bidrage til mere trygge skoleveje, og det er prioriteret efter drøftelser med politiet.

De hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Peterskolen beløber sig til 600.000 kroner.